Finałowa rozgrywka o jeden polski patent

Urząd Patentowy odmówił już w dwóch instancjach, a wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego podtrzymał te decyzje UPRP... Odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do cyfrowego zapisu informacji na nośniku". O ten wynalazek aplikuje w Polsce Philips. 25 stycznia odbędzie się rozprawa kasacyjna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (o godzinie 9.00 w sali A).

Dostępny jest opis patentowy wersji międzynarodowej. Z opisu można się zorientować, że chodzi o rozwiązanie dedykowane różnym nośnikom, ale szczególnie takim jak CD. Z tego opisu można wywnioskować, że chodzi o jakiś rodzaj DRM

W abstrakcie opisu można przeczytać:

A method of digitally recording information on a suitable medium, particularly a CD is described, in which method a recording (11) is made during a recording session. The recording (11) comprises a program portion (20) with the information to be recorded. Prior to recording the program portion (20), a predetermined number of run-in blocks (21, 22, 23, 24) is recorded, and subsequent to recording the program portion (20), a predetermined number of run-out blocks (25, 26) is recorded. During the recording session, an identification code (RID) identifying the recording apparatus used for the relevant recording session is recorded on the medium. In accordance with the present invention, this identification code (RID) is recorded in at least one of said run-in blocks (21, 22, 23, 24) and run-out blocks (25, 26). This provides the possibility of recording a full identification code, even in the case of relatively short recordings.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

czy rozwiązania informatyczne mogą być patentowane - ciąg da

W piątek, 26 stycznia, doniósł Puls Biznesu
Philips walczy o patent w Polsce
(dostęp płatny)

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) cofnął wczoraj do pierwszej instancji sprawę opatentowania sposobu zapisu informacji na płycie CD. Nie badał jej merytorycznie, uchylił zeszłoroczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z przyczyn formalnych.

NSA zarzucił WSA, że nie ustosunkował się do skargi Philipsa iż Urząd Patentowy (UP) podjął decyzję odnośnie tylko części zgłoszenia.

Zgłoszenie dotyczy zapisywania na płycie kompaktowej oprócz podstawowych treści dodatkowych informacji identyfikujących urządzenie zapisujące. Wyróżnia się tym, że te dodatkowe informacje są zapisywane gęsto. Innowacja polega na znalezieniu wolnego miejsca w używanym standardzie zapisywania strumienia danych.

Według UP ten sposób zapisu to nie wynalazek. Wynalazek to rozwiązanie techniczne, jakiś sposób oddziaływania na materię dający się przedstawić w postaci ciągu czynności. Ten pogląd podzielił blisko rok temu Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Na rozprawie w NSA UP twierdził, że zmiany polegającej na gęstszym dopisywaniu elektronicznego kodu identyfikacyjnego, tak jak i na gęstszym stemplowaniu kartek ksiązki, nie można uważać za wynalazek, a jest to rozwiązanie o naturze organizacyjnej.

Natomiast Philips argumentował o

możliwości zobaczenia zapisu pod mikroskopem, co dowodzi oddziaływaniu na materię.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>