podatki

Interpelacja w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej

Interpelacja nr 5314 do prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja w sprawie informatyzacji administracji publicznej

Interpelacja nr 5349 do prezesa Rady Ministrów w sprawie informatyzacji administracji publicznej wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów

Akcyza na alkohol i transgraniczność Sieci

Wiadomo. Internet jest transgraniczny. Towar możemy zamawiać poprzez granice państw. Prawo krajowe zaś jest różne w każdym kraju, w szczególności różne towary w różnych krajach mogą być objęte akcyzą w różnej wysokości. Dobrze to widać na przykładzie alkoholu. Powstał spór, którym zajował się Europejski Trybunał Sprawiedliwości .

Ministerialne ankiety na temat systemu e-Deklaracje

Ministerstwo Finansów przygotowało ankiety, które mają za zadanie pomóc w prawidłowej budowie systemu e-Deklaracje. Ministerstwu chodzi o to, by w jak największym stopniu spełnić oczekiwania przedsiębiorców, a to dlatego, że przeprowadzana jest procedura zbierania wymagań dla systemu (przy czym wiemy, że część systemu już jakiś czas ruszyła, o czym pisałem w dziale podatki niniejszego serwisu, np. w linkach do tekstu Co tam słychać w e-deklaracjach?).

Instytut Globalizacji przeciw podatkom w wirtualnym świecie

Niedawno pisałem o zamieszaniu w USA związanym z pracami The Congressional Joint Economic Committee nad tematem opodatkowania przychodów z wirtualnej działalności (por. Wizja realnych podatków wirtualnych światów). Najwyraźniej temat jest nie tylko wirtualny, gdyż w tej sprawie stanowisko zajął również dr Tomasz Teluk z Instytutu Globalizacji (pozdrawiam), przesyłając mi notatkę prasową o uruchomieniu nowego projektu "Stop opodatkowaniu internetu".

Powrót do tematu legalizacji internetowego hazardu?

W Polsce podobno z internetowego hazardu korzysta już pół miliona internautów (wydając miesięcznie 10 milionów złotych - przy czym chodzi o zakłady bukmacherskie). Jeśli chodzi o hazard - na świecie jest nieco zamieszania (zwłaszcza w USA). W Polsce zaś minister sportu Tomasz Lipiec chce objąć monopolem państwowym niektóre gry internetowe ("Sejm musi opodatkować m.in. zakłady bukmacherskie zawierane w Internecie") Ministerstwo Sportu oraz Posłowie ponoć pracują nad przygotowaniem nowelizacji prawa w tym względzie... A wydawało mi się, że porzucono podobne pomysły? Najwyraźniej temat wraca.

VAT na elektroniczną prasę: Francja chce dyskusji

Atmosfera zagęszcza się. We Francji rozpoczęła się dyskusja dotycząca wysokości stawek podatku od towarów i usług, a związanych z dostępem do elektronicznych wydań tytułów prasowych. VAT to w Unii Europejskiej dość wrażliwy temat. Urzędnicy boją się tu cokolwiek zmieniać, przedstawiciele wydawców prasy argumentują, że skoro tradycyjne wydania prasy mogą korzystać ze stawki obniżonej, to dlaczego nie elektroniczne? Poparcie dla tego typu myślenia przyszło ze strony francuskiego resortu finansów.

Zwrot koncepcyjny w sprawie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej i system InDyGo

[Jedno okno niezamurowane w kamienicy na warszawskiej Pradze] Niedawno relacjonowałem doniesienia prasy na temat koncepcji "jednego okienka" (por. Jedno okienko będzie jednak zamknięte). Wedle aktualnego stanu prawnego - od 1 stycznia 2007 roku mają wejść w życie niektóre przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a konkretnie te, które stanowią ramy prawne dla utworzenia i działania Centralnej Informacja o Działalności Gospodarczej. Podnoosi się jednak, że gminy nie są przygotowane, że nie ma pieniędzy na realizację ustawy, etc. Stąd konieczność zweryfikowania nieco stanu prawa. Wedle nowej koncepcji – zamiast w gminach – „jedno okienko” realizowane będzie za pomocą urzędów skarbowych. Poniżej kilka słów na temat aktualnych koncepcji z prośbą o dopisywanie w komentarzach własnych uwag (również od webmasterów), dotyczących zagrożeń dla systemu.

Wizja realnych podatków wirtualnych światów

Jest coraz ciekawiej. Wiadomo, że w wirtualnych światach gier takich jak Second Life oraz World of Warcraft mają miejsce wirtualne transakcje. Wirtualna gotówka ma wartość w tradycyjnie postrzeganym świecie realnym (już sam nie wiem jak to określać). Wirtualne dobra mają realną cenę i można je kupować również na aukcjach internetowych, etc. Sprawie przyglądają się władze (The Congressional Joint Economic Committee), bo nie wiedzą jeszcze jak mają oceniać te przepływy kapitału. Czy np. nie należałoby tego opodatkować?

Dostęp organów do faktur elektronicznych

Co to znaczy "natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do faktur elektronicznych"? Czy przedsiębiorcy muszą podłączyć swoje systemy finansowo księgowe do internetu, by organy podatkowe lub kontroli skarbowej mogły sobie zdalnie przeglądać taką dokumentację? A co z interfejsami? Przecież faktury elektroniczne mogą być przechowywane w różnych formatach - czy oznacza to, że przedsiębiorca ma zapewnić nie tylko dostęp, ale również poprawne wyświetlanie? A jeśli to uzależnione jest od sposobu działania "własnościowego" oprogramowania, to czy oznacza to przymusową licencję? Mamy stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IPB_1/4407-0002/06/I), z którego wynika, że dostęp może być zapewniony tylko na zasadzie pracy w czasie rzeczywistym czyli "on-line"".