podatki

Google AdSense i podatek VAT

"Czy jako osoba fizyczna uzyskująca dochód związany z udostępnieniem firmie Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych powierzchni reklamowej na stronach WWW, jestem zobowiązany do opłacania podatku VAT, w przypadku gdy w roku podatkowym 2006 przekroczyłem kwotę 39.200 zł uzyskaną w ten sposób?" Z takim pytaniem zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Płocku podatnik w postępowaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2006 r. o udzielenie interpretacji, uznał je za prawidłowe (Sygn. 1419/UPP-443-108/06/DC).

Proste dla jedenastolatka

Dziennik Wschodni opublikował komentarz, który warto odnotować. Brzmi on tak: "Już nawet dzieci potrafią skutecznie wyłudzać pieniądze, korzystając z sieci". Sam w sobie proceder nie jest niczym nowym. Ciekawe jest natomiast to, że opisano działania dwóch jedenastolatków. Chodzi o "ofertę" sprzedaży telefonu, chodzi też o możliwość korzystania przez nieletnich z "kont młodzieżowych" udostępnianych przez banki.

Smok i czarodziej też muszą płacić podatki?

Coraz częściej słychać o Second Life, chociaż osobiście uważam, że to pompowanie bańki marketingowej. Tym razem doniesienie z Wielkiej Brytanii, gdzie władze podatkowe (HM Revenue & Customs) postanowiły przyjrzeć się tym osobom, które uzyskują dochody za pośrednictwem gry. Urząd na razie skonstatował, że niewiele osób płaci podatki od takich dochodów. Znów pojawia się problem wirtualnej rzeczywistości i wirtualnych dochodów. Czy można analizować pod kątem podatkowym również dochody uzyskiwane w grach takich jak Monopol? Jeśli to tylko gra, to trudno o tym mówić, ale jeśli wirtualna gotówka przekłada się na (wirtualną również) gotówkę w realnym świecie? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Interpelacja w sprawie e-Poltax

Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax. Interpelację złożył poseł Andrzej Halicki, podobnie jak tą, którą opublikowałem przed chwilą w serwisie: Interpelacja w sprawie wyboru oprogramowania. W tej interpelacji nieco o standardach, accessibility i kodach źródłowych aplikacji. Swoją drogą - ciekawe, że treść odpowiedzi jeszcze nie jest dostępna w internecie dla wszystkich zainteresowanych, chociaż jest hmm.. znana (to kolejny przykład dowodzący tez znajdujących się w tekście Mechanizm macierzy demokratycznej na przykładzie sporu o standardy dokumentów).

Raport Gierka (o innowacyjności) w miejsce Strategii Lizbońskiej

W dniu wczorajszym Parlament Europejski przyjął uchwałę zatytułowaną "Putting knowledge into practice - a broad-based innovation strategy for Europe" ("Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE") - pierwsza od czasu opublikowania Strategii Lizbiońskiej tak całościowa perspektywa strategii innowacyjnej Europy uchwalona przez organ Unii. Uchwała w brukselskim żargonie nazywana jest "Gierek report". Warto sięgnąć do pkt. 50 (cytuję go niżej), gdzie mówi się o otwartych standardach w podobnym ujęciu, jak wynika to z przyjętego jakiś czas temu stanowiska Internet Society Poland.

Hazardowa globalizacja

USA nie słucha się Światowej Organizacji Handlu, zatem WTO po raz kolejny zajmowała się praktykami mocarstwa w zakresie hazardu internetowego i uznała, że może na USA nałożyć sankcje. W Polsce też trwa debata na temat hazardu online - Ministerstwo Finansów ma przedstawić do końca kwietnia (najwcześniej) projekt ustawy o grach losowych. Ministerstwo dostrzega orzecznictwo ETS (por. Kolejny wyrok ETS w sprawie hazardu) i - jak się wydaje - wycofuje się z pomysłów na wprowadzenie warunkowej legalizacji (warunkiem miał być monopol dla państwowego Totalizatora Sportowego). Być może zatem w Polsce dojdzie do legalizacji bezwarunkowej... ale za to na mniej niekorzystnych dla graczy warunkach podatkowych. Zobaczymy.

Zadania dla urzędów kontroli skarbowej na rok 2007

Ministerstwo Finansów opublikowało opracowany w Departamencie Kontroli Skarbowej dokument "Zadania dla urzędów kontroli skarbowej na rok 2007". Komentarze prasowe podnoszą, że fiskus koncentruje się w tym roku na internecie. Co prawda w samym dokumencie (7 stron) "internet" pada tylko raz, ale to o niczym nie świadczy - ważne są akcenty. Kontrola skarbowa ma też w swoich priorytetach "skuteczne wykorzystanie Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli Skarbowej „ISKOS”"...

Nowela podpisu elektronicznego coraz bliżej

Przed chwilą w jednym z komentarzy przywołałem odpowiedź z Ministerstwa Finansów w sprawie stanowiska senatora dotyczącego faktur elektronicznych. Warto tę odpowiedź porównać z udostępnioną odpowiedzią pochodzącą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisko tego samego senatora, który pytał o bariery wprowadzania podpisu elektronicznego w Polsce (por. Senator do premiera o formacie XAdES i podpisie elektronicznym).

E-deklaracje: wszystko "działa"

Można składać kolejne deklaracje. Wczoraj weszły w życie przepisy § 1 pkt 15-37 rozporządzenie ministra finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 146, poz. 1060).

Oświadczenie senatora w sprawie faktur elektronicznych

Senator Zbigniew Rau złożył oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej. Oświadczenie dotyczy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej i ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Senator zadaje też pytanie: czy w ocenie resortu istnieją podstawy do podjęcia właściwej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym i rozporządzenia wykonawczego? Oświadczenie złożone podczas 23. posiedzenia Senatu RP, 14. grudnia 2006 r.