podatki

Podpis w dobie internetu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, iż podpis na fakturze musi być wykonany własnoręcznie. Żaden przepis nie umożliwia zastąpienia go podpisem skanowanym (sygn. akt III SA 3054/00)

VAT na oprogramowanie

Prawo i Gospodarka: Kolejna interpelacja posła Józefa Gruszki z PSL w sprawie kontroli skarbowych firm produkujących i sprzedających oprogramowanie czeka na odpowiedź ministra finansów. Chodzi o program kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku VAT przez tych przedsiębiorców, którzy w latach 1998 - 2000 prowadzili sprzedaż licencji i oprogramowania komputerowego.

Obywatelu! Nie zapomnij o fiskusie!

Na łamach serwisu PIT.pl uruchomiony został nowy moduł - "Podatki 2001". Moduł ten jest kierowany do wszystkich podatników, którzy już wkrótce staną w kolejkach do urzędów skarbowych po informacje podatkowe.

Sprzedaż oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach

Poseł Maria Gajecka-Bożek zadała ministrowi finansów pytanie w sprawie sprzedaży oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 18-09-2001 na posiedzeniu 119.

W sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie

Poseł Jan Wyrowiński zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 06-09-2001 na posiedzeniu 118 (zał.2)

Jaki VAT i na co?

Obniżenie z 22 proc. do 7 proc. podatku od dostępu do Internetu przysługiwać będzie, oprócz połączeń wąskopasmowych, także szerokopasmowym. Sejm zajmował się wczoraj poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Zaksięgujmy barter

Wiesław Rozłucki, prezes GPW, uważa że "kwestia nieprzejrzystego 'kreatywnego księgowania' takich kontraktów przez internetowe spółki jest bardzo częstym problemem na rozwiniętych rynkach kapitałowych". W USA czy Niemczech - toczy się obecnie wiele spraw, w których firmom - najczęściej internetowym - stawiane są zarzuty o niewłaściwe księgowanie barterów.

Opodatkowanie darmowego oprogramowania komputerowego

Poseł Tadeusz Syryjczyk zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie opodatkowania darmowego oprogramowania komputerowego. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 15-03-2001 na posiedzeniu 104 (zał.2)

Opodatkowanie programów przesyłanych Internetem

Nowy artykuł autorstwa Marcina Hołówki pt.: "Opodatkowanie programów przesyłanych Internetem" jest już dostępny w serwisie. Zapraszam do lektury.

Transakcje internetowe: rozważania podatkowe

Problem zawierania umów sprzedaży na odległość, a w szczególności ich aspektów podatkowych nie jest problemem ostatnich lat. Już w ostatniej dekadzie XIX wieku stawiano pytania dotyczące zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu telegrafu. Pod koniec XX wieku powyższe pytania są wciąż aktualne i znalezienie prawidłowych odpowiedzi na nie ma niebagatelne znaczenie: ostatnie prognozy przewidują, że obroty sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu mogą osiągnąć nawet do 1,3 biliona dolarów amerykańskich w okresie 2000 - 2003.