Sprzedaż oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach

Poseł Maria Gajecka-Bożek zadała ministrowi finansów pytanie w sprawie sprzedaży oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 18-09-2001 na posiedzeniu 119.

Zapytanie nr 4220 do ministra finansów w sprawie sprzedaży oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach

" Otrzymuję informacje o prowadzonych kontrolach skarbowych w firmach zajmujących się dystrybucją oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach. W zgłaszanych mi interwencjach zainteresowani wskazują na duże uciążliwości, jakie stwarza dla firm komputerowych prowadzenie kontroli ich zdaniem nie do końca uzasadnionych.

Przedstawiciele firm komputerowych twierdzą, że sprzedają licencje na używanie programu, natomiast resort finansów stoi na stanowisku, że wraz z umową licencji zawierana jest umowa sprzedaży egzemplarza płyty CD-ROM, na której znajdują się programy, objęta 22% podatkiem VAT. Licencja na oprogramowanie komputerowe nie jest objęta regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, w przeciwieństwie do oprogramowania, które jest zdaniem MF towarem.

Proszę o wyjaśnienie, co jest celem prowadzonych w firmach komputerowych kontroli.

Z poważaniem

Poseł Maria Gajecka-Bożek

Zawiercie, dnia 16 sierpnia 2001 r. "

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 4220 w sprawie sprzedaży oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach

" Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem znak: SPS-0203-4220/01 z dnia 24 sierpnia 2001 r., przy którym zostało przesłane zapytanie pani poseł Marii Gajeckiej-Bożek, uprzejmie informuję:

Na wstępie wskazać należy, że celem przeprowadzanych kontroli skarbowych jest ochrona interesów i praw majątkowych skarbu państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Mając na uwadze, że system poboru podatków generalnie opiera się na zasadzie samoobliczania przez podatnika ciążącego na nim zobowiązania podatkowego, powołane zostały organy, których zadaniem jest sprawdzanie wywiązywania się przez podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W trakcie kontroli w zakresie zobowiązań podatkowych badana jest przede wszystkim rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, wysokość zastosowanych stawek podatkowych, prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Zatem celem prowadzonej obecnie kontroli u podatników zajmujących się obrotem oprogramowania komputerowego jest ustalenie prawidłowości rozliczeń w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu tego obrotu.

Celem obecnie prowadzonych postępowań kontrolnych jest również ustalenie, czy faktycznym przedmiotem sprzedaży jest licencja czy towar (program komputerowy), które to czynności rodzą odmienne skutki podatkowe.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Jan Rudowski

Warszawa, dnia 12 września 2001 r. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>