VAT na oprogramowanie

Prawo i Gospodarka: Kolejna interpelacja posła Józefa Gruszki z PSL w sprawie kontroli skarbowych firm produkujących i sprzedających oprogramowanie czeka na odpowiedź ministra finansów. Chodzi o program kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku VAT przez tych przedsiębiorców, którzy w latach 1998 - 2000 prowadzili sprzedaż licencji i oprogramowania komputerowego.

Zobacz też: Protest przeciwko dewastacji jednej z niewielu rozwijających się prężnie gałęzi gospodarki w naszym kraju

Okazuje się jednak, że ta Interpelacja w sprawie kontroli przedsiębiorstw produkujących i sprzedających oprogramowanie komputerowe w zakresie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży licencji na oprogramowanie, to jest interpelacja Bogdana Lewandowskiego:

Interpelacja nr 285 do ministra finansów w sprawie kontroli przedsiębiorstw produkujących i sprzedających oprogramowanie komputerowe w zakresie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży licencji na oprogramowanie

"Szanowny Panie Ministrze! W marciu 2001 r. urzędnicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku opracowali program kontroli przedsiębiorstw produkujących i sprzedających oprogramowanie komputerowe w zakresie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży licencji na oprogramowanie. Celem powyższego programu było ujawnienie, czy pod pozorem sprzedaży licencji nie jest sprzedawane oprogramowanie. Konieczność przeprowadzenia tego rodzaju kontroli nie budziła wątpliwości. Jednak decyzje organów skarbowych w omawianym zakresie w wielu przypadkach uznane zostały przez kontrolowane podmioty za co najmniej zaskakujące i bezzasadne. W wielu bowiem firmach w efekcie działań kontrolnych urzędnicy organów skarbowych dokonali własnej interpretacji prawa i opodatkowali podatkiem VAT licencje na autorskie oprogramowanie oraz wyłączyli marże handlowe z faktur przy sprzedaży licencji oprogramowania importowanego. Stało się tak pomimo jasnych interpretacji Ministerstwa Finansów wskazujących, że z uwagi na fakt, iż oprogramowanie komputerowe składa się z trzech niezależnych od siebie części (tj. licencji, nośnika i dokumentacji), które są opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT lub zwolnione od niego, uzasadnione jest rozbicie na fakturze tych trzech elementów (pismo dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów pana Adama Wesołowskiego z dnia 21 stycznia 1994 r., znak: PP3-8218-76/93/MR), a sprzedaż licencji na oprogramowanie komputerowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Jana Rudowskiego z dnia 14 lipca 1998 r., znak: PP3-8224-830/98/EO). Powyższe interpretacje zostały ponadto potwierdzone w odpowiedzi wiceministra finansów pana Jana Rudowskiego na moją interpelację poselską nr 6718 z dnia 12 czerwca 2001 r.

Decyzje wydane przez urzędy kontroli skarbowej w omawianych sprawach zdaniem przedstawicieli firm komputerowych nie mają oparcia w przepisach prawa i stoją w sprzeczności z wytycznymi i interpretacjami Ministerstwa Finansów. Co więcej, w efekcie działań podjętych przez organy skarbowe wiele kontrolowanych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą oprogramowania komputerowego znalazło się na krawędzi bankructwa z racji braku środków finansowych na zapłacenie budżetowi dodatkowych zobowiązań podatkowych za skontrolowane lata.

Panie Ministrze! Jak pan minister ocenia działania urzędów kontroli skarbowej w omawianej sprawie?

Z poważaniem

Poseł Bogdan Lewandowski

Toruń, dnia 15 grudnia 2001 r. "

Odpowiedzi udzielił Wiesław Ciesielski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wpłynęła dnia 24-01-2002 ogłoszona dnia 14-02-2002 na posiedzeniu 13, przy czym odpowiedź ta jest poufna!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>