Debata: Rewolucja informacyjna - wizje społeczeństwa i mediów

2008-04-11 11:00
2008-04-12 16:00
Etc/GMT+2

Konferencja „Rewolucja informacyjna – wizje społeczeństwa i mediów” to w zamierzeniu spotkanie dla teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W formie debaty eksperckiej dyskutować będą oni nad zjawiskiem rewolucji informacyjnej oraz jej wpływem na nowoczesne populacje. Dwa trzony konferencji stanowić będą panele dyskusyjne: „Społeczeństwo: Gdzie są Polacy na internetowej mapie świata?” oraz „Media: Czy papierowa gazeta przeszła właśnie do lamusa?”. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o społeczeństwie informacyjnym w środowisku akademickim oraz promocja debaty jako dogodnego narzędzia naukowego dyskursu.

Program konferencji

Dzień pierwszy - 11 kwietnia 2008 (piątek) czas: 11.00 – 15.00
Pałac Kazimierzowski, Sala Balowa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

1. Prezentacja pierwsza (11.00 – 11.45)
Twórcy, użytkownicy, konsumenci i piraci - kto jest kim w czasach Web 2.0? - Jarosław Lipszyc

Rozwój mediów elektronicznych umożliwił każdemu z nas natychmiastową i bezproblemową publikację dowolnych informacji bez ograniczeń związanych z fizycznością medium. W miarę, jak znikają bariery techniczne w komunikacji międzyludzkiej mnożą się bariery prawne, mające na celu ochronę "analogowego" układu sił i interesów. W ten sposób doprowadziliśmy do sytuacji, w której dystans pomiędzy istniejącym prawem a rzeczywistością społeczną staje się zagrożeniem dla podstawowych wartości i praw, szczególnie w zakresie wolności słowa. W czasach Web 2.0 wszyscy jesteśmy - w zależności od kontekstu - twórcami, konsumentem, użytkownikami i piratami. W wojnie o kształt społeczeństwa informacyjnego słowa te określają linie frontów. Zwycięstwo będzie należeć do tego, kto wygra bitwę o definicje.
2. Prezentacja druga (11:45 – 12.30)
Wirtualny bazar. Wybrane kulturowe, społeczne i ekonomiczne aspekty handlu detalicznego w polskim Internecie - dr Bartłomiej Walczak:

Stawiam przed sobą przede wszystkim cel eksploracyjny. Na podstawie dostępnych danych chciałbym przeanalizować związki pomiędzy innowacjami technologicznymi, procesami wymiany i umiejscowieniem aktorów zaangażowanych w wymianę w strukturze społecznej. W drugiej części referatu skoncentruję się na relacji sprzedawca – konsument w sieci, a w szczególności roli informacji jako symbolicznego dobra w procesach wymiany oraz procesom budowania wirtualnego „statusu”. Wreszcie po trzecie chciałbym omówić – moim zdaniem pozorną – wyjątkowość polskiego handlu elektronicznego w segmencie B2C w porównaniu z innymi krajami i poszukać odpowiedzi na pytanie, na ile można traktować e-commerce jako znak zmiany kulturowej.

3. Prezentacja trzecia (13.00-13.45)
"Cyfrowe nierówności: teorie, badania, pytania." – Paweł Mazurek:
W referacie postaram się przybliżyć słuchaczom kwestię; tzw. cyfrowych nierówności. Omówię; kilka różnych modeli teoretycznych, dotyczących digital divide i e-Inclusion, starając się; pokazać;, jak – od lat 90’tych do dziś – zmieniało się; podejście do problemu nierównego korzystania z Internetu. Następnie przedstawię wyniki badań empirycznych (ilościowych i jakościowych, w tym także autorskich) opisujących sytuację w Polsce. Omówienie kwestii teoretycznych i empirycznych posłuży mi za punkt wyjścia do postawienia pytania o to, jak badać cyfrowe nierówności, by przyczyniż się do ich rzeczywistego niwelowania?

4. Prezentacja czwarta (13.50-14.35)
Rewolucja konstruowanych (wirtualnych) tożsamości albo o tym, co się stało z naszą klasą, jak już spotkała się w Internecie – dr hab. Adam Skibiński:
Internet w wersji Web 2.0 pozwala swoim użytkownikom konstruować różne tożsamości, wizerunki wirtualnej obecności, awatary irole. Obecność naszych wirtualnych tożsamości w Internecie oscyluje pomiędzy „Matriksem” a grą RPG. Portale społecznościowe spełniają tutaj szczególną funkcję, gdyż dają rozbudowane narzędzia do kreowania tych tożsamości. Portal nasza-klasa.pl stworzył po raz pierwszy na taką skalę w Polsce możliwość ujawniania swojej realnej tożsamości (tożsamości z reala), co zrodziło szczególna kategorię problemów: jak wirtualnie wykreować swoją niewirtualną tożsamość? Psychologiczne konsekwencje odpowiedzi na to pytanie pokazują, w jak szczególny sposób zarządzanie swoim wizerunkiem w Internecie łączy się z naszymi własnymi wyobrażeniami siebie-w-oczach-Innego. Konsekwencje te pokazują też nową jakość w eksperymentowaniu ze swoim wizerunkiem /prezentowaną tożsamością/ w wirtualnej przestrzeni społecznej. Niektóre z tych konsekwencji zostaną tu pokazane.

Dzień drugi - 12 kwietnia 2008 (sobota) czas: 11.00 – 16.00
miejsce: Budynek Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72

1. Panel dyskusyjny. (11.00 – 13.00)
Społeczeństwo: Gdzie są Polacy na internetowej mapie społeczeństwa?
Moderator: Michał Piotr Pręgowski

Uczestnicy:

  • Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
  • Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
  • Prof. dr hab. Lech Zacher
  • Piotr Waglowski

2. PRZERWA (13.00 – 13.30)
(Wystąpienie prezesa Klubu Debat UW.)

3. Panel dyskusyjny. (13.30 – 16.00)
Media: Czy papierowa gazeta przeszła właśnie do lamusa?
Moderator: dr Marek Troszyński

Uczestnicy:

  • Tomasz Ganicz
  • Paulina Górska
  • Marcin Hołota
  • Paweł Nowacki
  • Aleksander Winciorek
  • Andrzej Skworz

Odwiedź również stronę internetową organizatora konferencji: Koło naukowe Klub Debat.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>