"Każdy myśli o sobie, tylko ja myślę o mnie"

"Każdy myśli o sobie, tylko ja myślę o mnie"

Poza "niewidzialną ręką rynku", poza popytem i podażą, poza zabiegami marketerów i wysiłkami działów produkcji, na kształt dostępnej oferty produktów i usług wpływa regulator, mający na celu m.in. ochronę konsumentów (których działania są podobno racjonalne). Bez konsumentów gospodarka nie ma sensu.

Czy są realizowane obowiązki informacyjne na witrynach internetowych? Czy reklama nie wprowadza w błąd? A może dochodzi do nieuczciwych praktyk rynkowych? System prawa chroni (czasem) słabszych uczestników gry rynkowej. Pojawiają się decyzje, można zgłosić się do rzeczników praw konsumenta, w społeczeństwo informacyjne wchodzą również (chociaż powoli) organizacje pozarządowe, które konsumentów chcą wspierać i reprezentować. Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym - "za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". Praktycznie wszyscy jesteśmy konsumentami, nawet gdy - przy okazji - kierujemy korporacją, albo w inny sposób prowadzimy działalność gospodarczą.

Odwiedź dział konsumenci niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>