Konsultacje społeczne w sprawie zmian minimalnych wymagań

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna szerokie konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Z niezrozumiałych dla mnie powodów znalazłem się w rozdzielniku, co stawia mnie w nieco kłopotliwej sytuacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi o uwagi i propozycje zmian do obecnych wersji rozporządzeń i przesłanie ich do Departamentu Informatyzacji MSWiA do dnia 30 września 2007 roku.

Jak wspomniałem - znalazłem się w rozdzielniku. Piszę o tym, bo w rozdzielniku wymieniono 24 nazwiska ministrów (poczynając od wicepremierów), 20 nazwisk rektorów wyższych uczelni, a potem jeszcze 11 nazwisk. Wśród tych 11 osób jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, jest Zastępca Prezesa PKN, Przewodniczący Rady Informatyzacji, szefowie stowarzyszeń i izb gospodarczych. Jestem jedyną osobą, której nie przypisano żadnej funkcji uzasadniającej przesłanie takiego pisma.

Nie jestem zarejestrowanym lobbystą. Przypuszczam, że kiepsko wyglądałby mój profil w Sali Kolumnowej Sejmu w czasie przesłuchania. Dlatego właśnie swoje uwagi dotyczące rozporządzeń wolę raczej opublikować w serwisie, niż przesyłać ministerstwu, bo prowadząc działalność gospodarczą polegającą m.in. na doradztwie, łatwo nazwać jakąś aferę moim nazwiskiem. A wcale mi na tym nie zależy.

Zresztą - mam na ten temat wyrobione zdanie: trzeba zmienić delegacje ustawowe do wydania rozporządzeń i zamiast przyjmować takie rozporządzenia jak dziś obowiązują, zamiast kombinować w jaki sposób przyjąć Krajowe Ramy Interoperacyjności - wydać jedne KRI jako wykonanie zmienionej delegacji ustawowej: por. Po co nam Krajowe Ramy Interoperacyjności?

Czytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>