Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. Jest to kolejne rozporządzenie wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która weszła w życie 21 lipca tego roku. (Dz. U. nr 64 poz. 565).

Jak czytam w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005: "Celem rozporządzenia jest określenie minimalnych wymagań, jakie powinny spełniać rejestry publiczne. Chodzi o zapewnienie spójności działań z innymi systemami teleinformatycznymi, jak również wymianę informacji pomiędzy rejestrami publicznymi.

Treść rozporządzenia oraz zakres cech informacyjnych w nim zawartych jest wynikiem szeregu prac prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Wynika z nich, że nadal istnieje znaczny stopień dezintegracji rejestrów publicznych.

Ustawowe wprowadzenie minimalnych wymagań jest pierwszym w historii rozwoju rejestrów publicznych instrumentem stymulacji rozwoju tych rejestrów w celu uzyskania ich spójności.

Zaproponowane rozwiązania wprowadzają ograniczoną liczbę pozycji informacyjnych, w tym identyfikatorów pochodzących ze ściśle wybranej liczby rejestrów publicznych, mających powszechne znaczenie referencyjne dla większości rejestrów publicznych. Takie podejście jest uzasadnione pilną potrzebą opracowania ponadsektorowej strategii integracji rejestrów publicznych.

Warunki do opracowania takiej strategii stworzyło dopiero uchwalenie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia powinno:

- zapobiec tworzeniu nowych identyfikatorów obiektów opisywanych w rejestrach publicznych,
- prowadzić do uzgodnienia struktury i formatów pozycji informacyjnych we wszystkich rejestrach publicznych"
.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>