Projekty aktów wykonawczych do informatyzacji...

Okazuje się, że najczęściej wystarczy po prostu zapytać. Otóż dostałem link do tych projektów, o których pisałem poniżej. Projekty aktów wykonawczych do ustawy o informatyzacji jednak są i były dostępne na stronach Ministerstwa, to tylko ja nie potrrafiłem ich znaleźć... Teraz czas na wnikliwą lekturę, gdyż to dość ważne sprawy...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

uwagi

ksiewi's picture

Prosiłeś o uwagi do projektów rozporządzeń - uwagę mam dość kazuistyczną: Art. 1 ust. 3 ustawy wymienia podmioty, do których nie stosuje się ustawy, jednak gdy w związku z realizacją ich zadań istnieje obowiązek przekazywania informacji OD i DO podmiotów niebędących organami administracji rządowej - ustawa się stosuje, a w szczególności art. 13 ust. 2 pkt 1 - system informatyczny do takiej komunikacji wykorzystywany musi spełniać minimalne wymagania i dodatkowo wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych. Tymczasem projekt rozporządzenia (par. 2 pkt 2) wymaga stosowania protokołów komunikacyjnych i formatów danych umożliwiających komunikację jedynie z innymi systemami wykorzystywanymi do zadań publicznych...

Myślę, że jest to przeoczenie sytuacji, w której administracja publiczna wymaga np. dostarczenia dokumentu stworzonego w systemie obywatela, a więc nie w systemie wykorzystywanym do zadań publicznych - w takiej sytuacji wydaje się, że rozporządzenie milczy na temat konieczności zachowania wymogów określonych w załącznikach (tzn. możliwe byłoby wymaganie komunikacji w formatach tam nie wymienionych, a w szczególności działania sprzeczne z zasadą neutralności technologicznej).

Oczywiście, całokształt przepisów - zwłaszcza art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy wskazuje, że system powinien spełniać minimalne wymagania i w takiej sytuacji, jednak wydaje mi się, że rozporządzenie nie powinno pozostawiać takich wątpliwości.

Co do wymogów dla stron www - czy standardy wskazane w rozporządzeniu są wystarczające z punktu widzenia Web Accessibility?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>