Konkurs UPRP: rozpoczęły się "działania komunikacyjno-wizerunkowe" w sprawie Euro 2012

Prezes Urzędu Patentowego RP ogłosiła konkurs, którego tytuł brzmi: „UEFA EURO 2012TM – ochrona własności intelektualnej”. Jak można przeczytać w opisie ujawniającym cele konkursu: "Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie plakatu, którego główną ideę będzie stanowić upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o ochronie własności przemysłowej obejmującej w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych"...

Regulamin konkursu (w pliku DOC) opublikowano na stronach Urzędu: Regulamin IX edycji konkursu Prezesa Urzędu Patentowego RP „UEFA EURO 2012TM – ochrona własności intelektualnej”. Konkurs organizowany jest we współpracy z Union des associations européennes de football (UEFA) z siedzibą w Nyon, Szwajcaria. W innych, wcześniejszych dokumentach, można spotkać się z określeniem "podmiot prywatny Union of European Football Associations". Wydaje się, że rozpoczęły się już zapowiadane wcześniej "działania komunikacyjno-wizerunkowe"

Gdyby ktoś chciał wziąć udział w konkursie, to zachęcam do tworzenia plakatów na temat możliwości zgodnego z prawem korzystania z chronionej własności intelektualnej. Może da się zilustrować jakoś granice monopoli własności intelektualnej? Tylko nie wiem, czy takie podejście zostanie docenione przez jury.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>