spam

Ciekawe orzeczenie - prawo autorskie, spam i prawo cytatu

Pomyślałem, że warto przywołać tezy i uzasadnienie do pewnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zapadł 14 marca 2006 r. (sygn. VI ACa 1012/2005). Wyrok może być interesujący dla tych wszystkich, którzy do tej pory zastanawiali się jak sąd orzeknie w przypadku, gdy gazety cytują z ich blogów całe "posty", a nawet jest ciekawszy, gdyż sąd odniósł się do takich "źródeł" jak spam! Główna teza wyroku brzmi: "Dla prawno - autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki sposób dokonujący naruszenia wszedł w jego posiadanie lub też, w jaki sposób utwór do niego dotarł, w szczególności nie ma znaczenia okoliczność, iż utwór, stanowiący przedmiot naruszenia dotarł do dokonującego naruszenia jako niezamawiana korespondencja przesyłana drogą elektroniczną, tak zwany spam".

Znów był atak na Sieć

Graf przedstawiający atak na root serveryPodobno największy od 5 lat. Poprzedni taki miał miejsce 21 października 2002 roku, kiedy obudzono nawet Prezydenta USA. Atak, który przygotowano w zeszłym tygodniu również polegał na przeprowadzeniu DDoS, czyli Distributed Denial of Service. Sieć przetrzymała również tym razem, ale atak był słabszy niż ten sprzed 5 lat.

ForumPomorze.pl po 9 miesiącach

Jak niektórzy pamiętają - w kwietniu 2006 roku pojawił się serwis internetowy ForumPomorze.pl. Pojawieniu się serwisu towarzyszyły kontrowersje związane z kwotą przyznanego dofinansowania oraz ze sposobem realizacji (darmowe oprogramowanie forumowe phpBB; por. 75 tys. euro. na darmowe Pomorze).

Spam w austriackiej implementacji dyrektywy 2002/58/EC

Na fali dzisiejszego seminarium Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, które w całości poświęcone było problematyce spamu (referat przedstawiła dr Beata Gadek) właśnie otrzymałem od Just propozycję tłumaczenia § 107 austriackiego prawa telekomunikacyjnego z 2003 (Telekommunikationsgesetz, TKG 2003), BGBl. I Nr. 70/2003 idF. BGBl. I Nr. 133/2005 (który obowiązuje od 1 marca 2006).

SMS'y mogą naruszać prawo do prywatności

SMS motywacyjnyO mały włos przeoczyłbym ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. I ACa 584/06). Sprawa dotyczyła przesyłania przez towarzystwo ubezpieczeniowe SMS'ów do swojego byłego współpracownika (brokera). Były to krótkie wiadomości tekstowe "mobilizujące go do aktywności" (niektóre dochodziły o 5.00 czy 6.00 rano). Sąd uznał, że doszło do zawinionego naruszenia prywatności i zasądził wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 5 tys. zł. Wyrok jest prawomocny.

Ciekawe ilu członków zarządu spółek nie zwróciło uwagi na nowe obowiązki informacyjne?

Wraz z wejściem w życie (1 stycznia 2007 roku) ustawy z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 208, poz. 1540) znowelizowano również ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). Wprowadzono nowe obowiązki informacyjne dla spółek, a także karę dla członków zarządu spółek handlowych za nieprzestrzeganie przepisów (chodzi m.in. o brak określonych informacji w pismach, zamówieniach składanych elektronicznie, a także na stronach internetowych). Zastanawiam się, czy poza implementacją dyrektywy może to dać też pewne narzędzia w walce ze spamem w Polsce?

Trzęsienie ziemi w Azji i konsekwencje na globalnym rynku wirtualnych usług

Ciekawe doniesienie na temat wpływu siły wyższej na świat wirtualny. Po trzęsieniu ziemi na Tajwanie okazało się, że w wyniku tego zdarzenia ucierpiała infrastruktura techniczna dedykowana utrzymaniu domen internetowych. W efekcie wiele podmiotów nie mogło przedłużyć czy zaktualizować wpisów w rejestrach domenowych i utraciło prawa do domen, z których korzystało do tej pory.

Komisja nawołuje państwa członkowskie by walczyły ze spamem

inbox - spamW Polsce trwają prace nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, gdzie będzie (najprawdopodobniej) uregulowana w nowy sposób kwestia spamu, czyli przesyłania niezamówionej informacji drogą elektroniczną. Jest z tym trochę problemów, gdyż zarówno materia jest trudna (bo chodzi o regulacje mającą ograniczyć w pewien sposób wolność słowa), ale też nie mamy wypracowanych technik legislacyjnych do regulowania tego typu spraw. Komisja Europejska zaś wezwała wczoraj do walki ze spamem i innymi szkodliwymi zjawiskami. Wedle danych Komisji - Polska jest na szóstym miejscu w zestawieniu dwunastu krajów "z których pochodzi najwięcej spamu". Komisja zapowiada wnioski legislacyjne...

Polak szefem międzynarodowej siatki phisherów, a u nas cisza?

Aresztowano 17 osób. Aresztowań dokonało FBI w USA i Policja w Polsce. W USA zatrzymano cztery osoby, zaś w Polsce zatrzymano ich... trzynaście, a jak donoszą źródła - FBI potrafi połączyć poczynania phisherów z atakami z 2004 roku. Grupa miała być odpowiedzialna za kradzieże tożsamości (w tym związane z atakami na instytucje finansowe). Operacja, w której zatrzymano te wszystkie osoby nosi kryptonim Operation Cardkeeper. Główne Polskie media masowe milczą o tym wydarzeniu.

Zwrot akcji w sprawie e360 vs. Spamhaus

Po amerykańskim orzeczeniu (11 milionów dolarów odszkodowania) wydanym wobec ignorowania amerykańskiego sądu przez brytyjską spółkę Spamhaus Project Ltd.oraz po tym, jak spółka e360 zwróciła się do sądu by ten zobligował ICANN lub Tucows do zawieszenia obsługiwania domeny spamhaus.org - Spamhaus postanowiła jednak dostrzec amerykańskie sądy i odnieść się do żądania zablokowania domeny, a sąd odrzucił proponowany przez e360 wniosek o jej zablokowanie (sędzia odrzucił proposed order).