spam

Sądowe usunięcie z MAPS

Okręgowy sąd federalny w Colorado nakazał Mail Abuse Prevention System (MAPS) usunąć zapisy dotyczące 24/7 Media z czarnej listy antyspamerskiej.

Spam w Chinach

Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chin zapowiedział, że sprzedaż list adresów poczty elektronicznej jest nielegalna i karana przez prawo karne, chroniona przez prawo cywilne i regulacje dotyczące bezpieczeństwa systemów komputerowych (Computer Information System Security Protection Regulations).

Spam a prawa konsumenta?

"Posłużenie się wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym i telefonem w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta".