spam

Rozprawa antyspamowa w Białej Podlaskiej

Dnia 27 listopada 2003 roku do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wpłynął wniosek, na podstawie art. 27 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ukaranie Anny K, studentki, która zdaniem poszkodowanego rozsyłała niezamówioną informację handową w imieniu Centrum Promocji Informatyki.

Kroki prawne za felieton?

Jak donosi serwis Dziennik Internautów: "wczoraj, 26 stycznia 2004r., Łukasz Kozicki, autor największego polskiego serwisu poświęconego walce z niechcianymi przesyłkami pocztowymi otrzymał pismo z Sądu Okręgowego w Warszawie. Z dosyć mglistej treści pozwu wynika, że rzecznik SPPNN, Adam Sandauer, podjął działania prawne przeciwko Łukaszowi Kozickiemu"

Amerykańska ustawa niejasna

Chodzi o the Can-Spam Act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act), która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku w USA.

Interpelacja w sprawie spamu

Dopiero teraz się zorientowałem, że miała miejsce interpelacja poselska w sprawie spamu

Spam referendalny na komórki

Informowałem państwa już na łamach serwisu, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie spamu referendalnego.

O odczuwalności kar finansowych za spam

"Problem w tym, żeby kara miała wysokość odczuwalną dla firmy. Sądzę, że 5O tysięcy dolarów dla niewielkiej spółki to coś, co jej kierownictwo na długo zapamięta" ".

Jeszcze o SPPNN (2)

Pojawiły się dwa kolejne komentarze dotyczące stron Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere oraz akcji stowarzyszenia polegającej na wysyłaniu niezamawianej korespondencji elektronicznej z prośba o poparcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Szpiegujące groźniejsze

Owszem. Spam jest zły, ale zdaniem administratorów największych operatorów (dostawców usług internetowych) prawdziwym zagrożeniem jest fakt, że na 90 % komputerów podłączonych do Sieci szerokopasmowej jest zainstalowane oprogramowanie szpiegujące poczynania nieświadomego użytkownika - spyware (szacunki The National Cyber Security Alliance za rok ubiegły).

Złe prawo antyspamowe

W USA od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa CAN SPAM Act 2003. W założeniu miała to być ustawa antyspamowa. W dyskusji podczas jej wprowadzania krytykowano jej założenia, w szczególności model opt-out, jaki został w niej zawarty. Grupy lobbingowe i nieświadomi politycy przyjęli jednak ustawę w obowiązującym teraz kształcie. Efekt? Najwięksi spamerzy oświadczają, że po wprowadzeniu ustawy wysyłają oni nawet więcej niezamówionej informacji, gdyż amerykańskie prawo im na to zezwala.

Po pierwsze nie szkodzić

Rozsyłający reklamy i prośby o popracie inicjatywy ustawodawczej, której zadaniem jest wniesienie pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere założył stronę internetową...