Spam referendalny na komórki

Informowałem państwa już na łamach serwisu, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie spamu referendalnego.

Na stronach GIODO dostępna jest już decyzja GI-DEC-DS-241/03 (format DOC) z dnia 10 grudnia 2003, dotycząca przesłania na zastrzeżony numer telefonu Skarżącego, (abonenta Spółki Y), dwóch krótkich wiadomości tekstowych (SMS), na zlecenie osoby trzeciej, zawierających informacje dotyczące referendum europejskiego... "...po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Pana X, o stwierdzenie niezgodności z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę Y, odmawiam uwzględnienia wniosku..." - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

[Zobacz również felieton: Walcz o (s)pokój, gdzie sugerowałem naruszenie dóbr osobistych, a więc postępowanie przed sądem powszechnym... Zobacz również felieton: Cisza! Internet nie śpi]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>