Kroki prawne za felieton?

Jak donosi serwis Dziennik Internautów: "wczoraj, 26 stycznia 2004r., Łukasz Kozicki, autor największego polskiego serwisu poświęconego walce z niechcianymi przesyłkami pocztowymi otrzymał pismo z Sądu Okręgowego w Warszawie. Z dosyć mglistej treści pozwu wynika, że rzecznik SPPNN, Adam Sandauer, podjął działania prawne przeciwko Łukaszowi Kozickiemu"

Na stronach swojego serwisu Łukasz Kozicki pisze: "Nie znam natury stawianych mi zarzutów, ale przywołany art. 91 Ordynacji (...) dotyczy rozpowszechniania informacji nieprawdziwych - domyślam się więc, że chodzi o mój felieton Czy SPPNN działa słusznie wysyłając spam?".

Jak wynika z przytoczonego fragmentu pisma procesowego: "Wnioskodawca, który ma siedzibę w Warszawie złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12.04.2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.u. nr 46 poz 499 ze zm.)".

Zacytujmy zatem Art. 91. ust. 1 ww. ustawy: "Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na posła albo kandydat na senatora lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji,

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje,

3) nakazania sprostowania takich informacji,

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste,

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone".

[Nospam-pl][stanowisko SPPNN]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>