Patriot w części niekonstytucyjny

Sędzia okręgowy Audrey Collins stwierdził, że amerykańska ustawa USA Patriot Act, która została przyjęta na fali ataków 11 września na WTC, a która w założeniu prawodawców miała stanowić narzędzie do walki z terroryzmem - jest w części sprzeczna z konstytucją.

Na mocy zaskarżonego prawa - każda porada ekspercka czy inna pomoc świadczona na rzecz organizacji terrorystycznej była sprzeczna z prawem. Nawet taka, która miała na celu zmianę działania tej organizacji na pokojową, lub np. stanowiła realizację prawa do zastępstwa procesowego. W ustawie nie precyzowano po prostu rodzajów eksperckiej pomocy czy asysty, zatem każdy rodzaj takiej pomocy był zabroniony.

[Yahoo!][Slashdot][Wired]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>