Obraz lub dźwięk dla celów procesowych

Jak się okazało przeoczyłem (i dziękuje Krzysztofowi za zwrócenie mi na to uwagi). Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów...

Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów (RTF) z 27 listopada 2006 roku skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

W projekcie można np. przeczytać: "Do utrwalania obrazu z przeprowadzonej czynności procesowej mogą służyć, przeznaczone do tego celu, urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego, a w szczególności aparat fotograficzny, kamera filmowa lub kamera wideo" oraz "Do utrwalania dźwięku z przeprowadzonej czynności procesowej mogą służyć, przeznaczone do tego celu, urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego, a w szczególności magnetofon, radiomagnetofon, dyktafon, kamera filmowa lub kamera wideo wyposażona w aparaturę do utrwalania dźwięku".

Nie ma słowa o standardach związanych z formatami cyfrowymi audio lub wideo.

Wedle uzasadnienia - podstawą wydania rozporządzenia jest art. 147 §9 KPK. Szukam, szukam... Nie ma. Nie ma w tym przepisie §9, ale - być może - mam stary KPK i już po nowelizacji pojawił się §9? Ostatnia nowela, którą uwzględniono w KPK, który mam przed oczami to Dz. U. z 2007 r. Nr 20, poz.
116, Nr 64, poz. 432. Jest tam §5, który brzmi:

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

"Konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku". Da się zapewnić właściwe zabezpieczenie, jeśli nie powie się słowa o standardzie formatu zapisu? Czy za 5 lat będą jeszcze formaty takie jak mp3? Zobaczymy. Mp3 chyba nie jest formatem otwartym?

Uzasadnienie projektu rozporządzenia jest krótkie:

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 147 § 9 Kodeksu postępowania karnego. Projektowane rozporządzenie normuje szczegółowo rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.

W chwili obecnej przedmiotowe kwestie regulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r.) Przewidziane w tym rozporządzeniu rozwiązania prawne w pełni odpowiadają potrzebom nowej regulacji z art. 147 § 9 k.p.k. i nie zachodzi potrzeba gruntownej zmiany ani uzupełnienia tych rozwiązań. W szczególności wskazane tam urządzenia i środki techniczne oraz sposób ich użycia odpowiadają obecnemu stanowi wyposażenia technicznego sądów i jak się wydaje, także i przygotowania technicznego pracowników sądowych, bądź też stan taki może być osiągnięty w krótkim czasie i w stosunkowo prosty sposób. Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość kopiowania zapisu w sądzie lub w prokuraturze, a nie jak dotąd - w laboratorium policyjnym, co stało się możliwe dzięki postępowi technicznemu w powielaniu zapisu elektronicznego i nie wymaga obecnie szczególnych kwalifikacji.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pociąga za sobą dodatkowe skutki finansowe dla budżetu resortu sprawiedliwości. W szczególności dotyczy to kwestii wyposażenia sądów i prokuratur w przewidziane w rozporządzeniu urządzenia oraz przeszkolenie pracowników w ich obsłudze.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Z innej ale podobnej beczki...

KRRiT podeszła liberalniej:
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 6 lipca 2000r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

Wysłałem im płytę DVD z plikiem video zapisanym w formacie MPEG-2 Matrox Video 15 Mbps IBP Long GOP. Niestety, zgodnie z moimi przewidywaniami skończyło się na kasecie VHS z zapisem video w formacie VHS. 2 tygodnie przegrywania... ech.

...a rozporządzenie dopuszcza DVD. Tak.

VaGla's picture

Faktycznie ciekawe jest to Rozporządzenie. Zwłaszcza "bez zmian" i zapewniając "dobrą jakość zapisu". Tu też nie ma słowa o standardzie. Ma się dać po prostu przedstawić na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Nadawca utrwala i przechowuje audycje, reklamy i inne przekazy rozpowszechnione w programie radiowym lub telewizyjnym, zwane dalej "materiałami", w całości i bez zmian, zachowując dobrą jakość zapisu gwarantującą pełną zrozumiałość dźwięku i czytelność obrazu

Powyższy zaś komentarz świadczy o tym, że format zapisu ma znaczenie, chociaż rozporządzenie mówi wprost: "Nadawca zobowiązany jest dostarczyć materiały utrwalone na taśmach magnetycznych w kasetach VHS i CC lub na płytach CD i DVD".

Ciekawe zatem czym argumentowano potrzebę dostarczenia na kasecie VHS, skoro rozporządzenie dopuszcza DVD?

PS. Mówiłeś dziś o biuletynie KRRiTV. Zapisałem sobie, żeby zapamiętać i spytać, czy zarejestrowany jako dziennik lub czasopismo.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Otwartość MP3

Przemysław Górny's picture

Stopień "otwartości" MP3 zależy od przyjętych kryteriów.

Jest to standard ISO (część MPEG-1 - ISO/IEC 11172-3 oraz MPEG-2 - ISO/IEC 13818-3), z wszystkimi tego wadami i zaletami - znamy dokładną specyfikację samego formatu i niezbędnego dekodera, a jeśli chodzi o enkoder - mamy dość informacji żeby go zaimplementować. Od tej strony nie ma więc problemu.

Niestety, w tych paru miejscach na naszej pięknej planecie gdzie dopuszczalna jest taka hucpa, opatentowano podstawowe algorytmy stojące za formatem. Wprawdzie posiadacze patentów przyjmują stanowisko że format jest "free to use", ale żądają też opłat licencyjnych od każdego komercyjnego producenta odtwarzaczy i od każdego twórcy enkodera.

Z tego też powodu unijnych standardów otwartości o ile dobrze je pamiętam - nie spełnia.

PS Jako standard ISO był również dostępny jako Polska Norma, i to w czasach przez zniesieniem fikcji pt. "obligatoryjność PN".

--
Silence is a true friend that never betrays.

MP3

Od dziesięciu lat słyszy się o formatach mających zastąpić MP3, a ten mimo wszystko trzyma się mocno. Jedyne co go nieco osłabiło to OGG/Vorbis.

mp3

mp3 jest formatem otwartym (w sensie specyfikacji). Jest ona natomiast objęta patentami należącymi do Fraunhoffer Institute i pobierają oni opłaty od producentów softu/sprzętu wykorzystującego mp3.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>