spam

W USA też można blokować

W Austin (USA, Texas), sędzia okręgowy odrzucił skargę firmy White Buffalo Ventures na Uniwersytet Teksański o blokowanie rozsyłanego przez firmę spamu. Firma twierdziła, że prawo do wolności wypowiedzi oraz zgodność wysyłki z CAN SPAM Act oraz Pierwszą Poprawką do Amerykańskiej Konstytucji gwarantują firmie prawo do wysyłania niezamawianych przesyłek do odbiorców korzystających z zasobów uczelni.

Wygrał XS4ALL!!! Można blokować spam!

Proszę Państwa! Zdarzyła się rzecz historyczna. Holenderski Sąd Najwyższy jako pierwszy w Europie sąd tej rangi wydał werdykt w sprawie związanej ze spamem. Sąd orzekł, że dostawca usług internetowych ma prawo zablokować "napływającą" do jego sieci niezamówioną korespondencję elektroniczną.

Dystrybucja spyware

Senator Stanowy Keith Kreiman zaproponował wprowadzenie regulacji, na mocy której przestępstwem byłoby dystrybuowanie bez stosownego ostrzeżenia oprogramowania pozwalającego na śledzenie poczynań użytkowników komputera podłączonego do Internetu (spyware).

Błąd człowieka - wirusy

Firma F-Secure, producent popularnego oprogramowania antywirusowego, przeprosiła ostatnio za rozesłanie wirusa NetSky.B do kilku tysięcy swoich klientów i partnerów z Wielkiej Brytanii.

Apelacyjny odrzuca wniosek Komitetu

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2004 Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę z wniosku Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o rzeczniku praw pacjenta i postanowił oddalić zażalenie wnioskodawcy. Dodatkowo Sąd Apelacyjny postanowił zasądzić od Komitetu na rzecz Łukasza Kozickiego kwotę 180 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd odrzucił wniosek Komitetu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sąd Okręgowy W-wy I Wydz. Cywilny, Al. Solidarności 127 wydał postanowienie, na mocy którego m.in. odrzucił wniosek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

Notoryczny spamer: dziś posiedzenie

Na dziś, na godzinę 14 został wyznaczony termin posiedzenia sądu w związku z wniosekiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

Spam przed sądem

Garść doniesień z frontu: w sprawie związanej z CPI - studentkę Annę K. sąd uniewinnił. Pokrzywdzony zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu, ze względu na argumentację znajdujące się w uzasadnieniu. Zapowiadana na dzisiaj rozprawa z udziałem Jarosława N. w charakterze obwinionego nie odbyła się, gdyż nadesłał faxem zwolnienie. Następny termin 24 lutego.

Marketing usług prawniczych

Oto przykład marketingu usług prawniczych pewnej kancelarii radców prawnych: Serwis poradyprawne.wp.pl funkcjonuje w Wirtualnej Polsce od stycznia 2004 roku. "Jest platformą łączącą użytkowników WP.pl z podmiotem świadczącym usługi prawne z wykorzystaniem Sieci (Kancelaria)". Za jego pośrednictwem można zostać klientem Kancelarii i, wykupując abonament w kancelarii, uzyskać poradę prawną, zaś w ramach zlecenia do wyceny - opinię prawną od współpracujących z Kancelarią specjalistów... Proste?

Uzupełnienie CAN Spam

Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) ogłosiła projekt ustawy która ma uzupełnić CAN-SPAM Act o przepisy ograniczające wysyłkę materiałów pornograficznych.