Apelacyjny odrzuca wniosek Komitetu

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2004 Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę z wniosku Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o rzeczniku praw pacjenta i postanowił oddalić zażalenie wnioskodawcy. Dodatkowo Sąd Apelacyjny postanowił zasądzić od Komitetu na rzecz Łukasza Kozickiego kwotę 180 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd, że sporna publikacja Łukasza Kozickiego nie jest i nie może być uznana za materiały wyborcze w rozumieniu art. 91 ordynacji wyborczej. "Brak jest podstaw do przyjęcia, że na stronie internetowej uczestnik umieścił informacje nieprawdziwe". Zaś odnosząc się do określenia "notoryczny spamer" - sąd stwierdził, że te określenie zawiera elementy ocenne nie podlegające weryfikacji na płaszczyźnie prawdziwości - zatem nie ma do nich zastosowania tryb art. 91 ww. ustawy.

Komitet dodatkowo złożył protest wyborczy do Sądu Najwyższego, zatem w niedalekiej przyszłości będziemy dysponować kolejna porcją interesujących materiałów dotyczących spamu politycznego i stanowiskiem wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie.

[Pełna treść na stronie SPPNN]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>