Jak się tak będę tej ustawie o "ważnych imprezach sportowych" przyglądał, to mnie kibice znienawidzą

Ustawa hazardowa była przeprowadzona przez Sejm RP w tydzień. Nie była konsultowana społecznie, by ochronić ją przed lobbingiem. Teraz mamy zamieszanie ze zwolnieniami podatkowymi dla UEFA, ale ministerstwo finansów uspokaja, że nadal wspiera "Gwarancje 11" i, że UEFA będzie miała lepszą sytuację podatkową. Minister Finansów ma zamiar to zapewnić za pomocą rozporządzenia. UEFA otrzyma ulgi podatkowe. Jednak oczekiwanych przez UEFA zmian w polskim systemie prawnym, które oznaczają ingerencję w system praw własności intelektualnej, już się rozporządzeniem zrobić nie da. Tu będzie potrzebna ustawa. Pisanie o potrzebie przejrzystości procesu stanowienia prawa, o tym, że w Rzeczpospolitej Polskiej "władza zwierzchnia należy do Narodu", że w RP wszyscy są wobec prawa równi, jest niebezpieczne. Ktoś może uznać, że jestem przeciwko temu, by w Polsce zorganizowano mistrzostwa w piłce nożnej. Vox populi może przecież chcieć, by mistrzostwa zorganizowano w Polsce za wszelką cenę.

"Projekty rozporządzeń dotyczących gwarancji ulg podatkowych dla UEFA publikowane będą w drugiej połowie roku" - pisze TVN24.pl w tekście Bronimy EURO 2012 ulgami. To pokłosie wczorajszego tekstu Dziennika Gazety Prawnej pt. Tak UEFA szantażuje Polskę. UEFA ponoć stawia sprawę jasno: "twierdzi, że Hiszpania nie tylko zrzeknie się podatków, ale sama może być gotowa do organizacji Euro 2012 w ciągu dwóch miesięcy".

W ciągu ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się, że nie zdążymy z remontami torów w Polsce i inwestycje w tym sektorze zostaną dokończone już po mistrzostwach (tak, m.in. w tekście Wprost pt. Polska nie zdąży zmodernizować kolei do Euro 2012). Dowiedzieliśmy się również, że są kłopoty z autostradami (np. z tekstu Gazeta.pl pt. Nie zdążą z budową A1. Na Euro 2012 przez korki w Łodzi). Teraz wypływa ta sprawa z podatkami...

Zastanawiam się, czy te wszystkie newsy to element zapowiadanej niedawno kampanii informacyjnej (por. EURO 2012: przed nami "działania komunikacyjno-wizerunkowe" - w takim stanie rzeczy trudno będzie rzeczowo argumentować).

Poza zwolnieniami z podatków i tych miliardów, o których piszą teraz media, jest przecież jeszcze kwestia szczególnych warunków, które chce mieć UEFA w sferze prawa własności intelektualnej. Komitet Ochrony Praw działa nadal. 17 marca można było przeczytać na stronie spółki pl.2012 notatkę Ósme posiedzenie Komitetu Ochrony Praw:

W środę w siedzibie spółki PL.2012 odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki.

W agendzie posiedzenia znalazło się omówienie statusu projektu założeń do ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych, przedstawienie sprawozdania ze spotkania przedstawicieli Służby Celnej i PL.2012 z UEFA poświęconego celnej ochronie praw własności intelektualnej dotyczących UEFA EURO 2012TM oraz uzgodnienie harmonogramu i zakresu prac Komitetu w roku 2010. Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się w czerwcu 2010 r.
(...)

Komitet sobie pracuje nad założeniami ustawy, ale w żadnym BIP-ie tych założeń do ustawy "o ważnych wydarzeniach sportowych" znaleźć nie mogę. Może jeszcze ich nie ma, a jak już będą, to przecież Komitet oraz Minister Sportu, a także Pan Premier nie będą tacy i - zgodnie z deklaracjami z lutego - przeprowadzą rzetelne konsultacje społeczne takiej ustawy, prawda?

Przeczytaj również:

PS. Jak się na pilnujemyeuro2012.blogspot.com znajdzie ten tekst, to nie będę zadowolony. Generalnie nie jestem przeciwko ochronie własności intelektualnej. Zależy mi na przejrzystości działania państwa i jasnych motywach oraz uzasadnieniach projektów ustaw. Zwłaszcza, gdy zapowiada się, że prywatna korporacja może być przez większość parlamentarną szczególnie potraktowana.

Swoją drogą takie Euro 2012 w sferze praw własności intelektualnej jest chyba nawet lepsze niż walka z dziecięcą pornografią i terroryzmem razem wzięte....

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

"Hiszpania nie tylko

"Hiszpania nie tylko zrzeknie się podatków, ale sama może być gotowa do organizacji Euro 2012"

Ja tam bym im to euro sprzedał;-) I nawet byłby się mógł załozyć, że taniej to by nas kosztowało. No bo oprócz przejrzystości stanowienia prawa przydałaby by się w Polsce przejrzystość w jego stosowaniu. Inaczej nie daj Boże okaże się, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, ale UEFA równiejsza;-)

przygotowania do Euro2012

Wydawanie aktów wykonawczych do obowiązującej ustaw o ochronie imprez masowych generalnie "kuleje" o czym już było na vagla.pl

pewien uporządkowany serwis informacyjny nt Euro2012 jest prowadzony np. tam lub na podstronie MSWiA o tytule (mylącym) "Bezpieczeństwo Euro 2012"

Prawnie aspekt organizacji mistrzostw jest uregulowany ustawą z 7.9.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.
Określa ona zasady przygotowania tego turnieju, w szczególności wprowadzając rozwiązania organizacyjne i upraszczając procedury niezbędne do realizacji inwestycji sportowych i pozasportowych związanych z Euro 2012
równość podmiotów względem prawa jest iluzją, to interes oraz wielkość "inwestycji" ustala kto i co jest równe a co równiejsze :(

dla usprawnienia organizacji powstał kolejny Komitet

31 maja odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012, któremu przewodniczył Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki. Podstawowym celem powołania Komitetu jest koordynacja działań w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, podejmowanych przez wszystkie podmioty biorące udział w przygotowaniach do zapewnienia bezpieczeństwa turnieju. Komitet został powołany Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 33 z dnia 12 maja 2010 r.
Do najważniejszych zadań Komitetu zaliczyć należy: wskazywanie obszarów aktywności administracji rządowej w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem EURO 2012, ocenę stanu realizacji podjętych działań związanych z bezpieczeństwem, prowadzenie polityki informacyjnej (współpracę z mediami), opracowywanie jednolitych stanowisk na potrzeby Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z przyjętymi w Zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów założeniami, Komitet ma zajmować się monitorowaniem procesu przygotowań do EURO 2012 w zakresie bezpieczeństwa, jak również przedstawiać cyklicznie Prezesowi Rady Ministrów informacje nt. stanu przygotowań.

Link do w/w Zarządzenia Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

A jakie to gwarancje?

Warto zerknąć na poniższe teksty:

Interpelacja nr 618 posłów Tadeusza Tomaszewskiego i Bogusława Wontora do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu realizacji gwarancji rządowych dotyczących Euro 2012.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 618 w sprawie stanu realizacji gwarancji rządowych dotyczących Euro 2012.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>