ACTA: w czwartek ważne głosowanie w Komisji Handlu Międzynarodowego

Wiele organizacji pozarządowych, które biorą udział w dyskusji dot. ACTA na poziomie europejskim, wspiera koncept, zgodnie z którym Parlament Europejski głosowałby nad odrzuceniem tej umowy międzynarodowej bez czekania na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Ja nawet chętnie widziałbym głosowanie w polskim Sejmie, gdzie posłowie nie wyraziliby zgody na ratyfikację ACTA, a jeśli by zagłosowali za ratyfikacją, to byłoby przynajmniej wiadomo, kto i jak głosował. Jednak politycy wydają się spychać odpowiedzialność za decyzje na innych. W Unii Europejskiej zaś trwa "rozgrywka", której istotny element będzie miał miejsce już 21 czerwca (to za 3 dni). Wówczas to odbędzie się posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (International Trade Committee - INTA). Tam też odbędzie się głosowanie, które może mieć istotny wpływ na dalsze losy ACTA.

Fundacja Panoptykon wzywa tych wszystkich, którzy uważają, że Parlament Europejski powinien na swoim posiedzeniu plenarnym odrzucić umowę międzynarodową, do działania: ACTA – "przedostatnie starcie" – trzeba działać!. Materiał opisujące sytuację europejska można znaleźć też w tekście Gra o ACTA. Dostępne są też argumenty organizacji European Digital Rights z 2011 roku, chociaż wciąż aktualne.

Na stronach INTA można przeczytać:

NTA is scheduled to vote on the draft recommendation to plenary on the consent procedure on ACTA during its meeting of 20-21 June. The committee will also vote on three amendments tabled. While the draft report recommends declining the consent, the amendments seek to grant consent or delay the final vote until the ruling of the Court of Justice.

Widać z tego, że ważą się dalsze losy ACTA i wiele zalęży od tego posiedzenia komisji. Dostępne są dokumenty przygotowane na posiedzenie INTA. Wśród nich projekt Rezolucji ustawodawczej parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE)) (PDF), w której pierwszym punkcie Parlament odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy, a w drugim zobowiązuje swojego przewodniczącego do poinformowania Rady, że umowa nie może
zostać zawarta.

Ale są też poprawki, np. poprawka Fjellnera (PDF):

Poprawka Fjellnera polega na tym, by zamiast nie wyraża zgody było wyraża zgodę

Jak widać sprawa ACTA jeszcze nie jest zamknięta.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>