W celu ochrony domeny publicznej idziemy do sądu, by ustalić datę śmierci Korczaka

Fundacja Nowoczesna Polska zwróciła się (przez pełnomocnika) z wnioskiem do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód o stwierdzenie zgonu Henryka Goldszmidta, używającego pseudonimu literackiego Janusz Korczak, syna Józefa. Fundacja domaga się, by sąd potwierdził, że Janusz Korczak zmarł 6 sierpnia 1942 r. o godz. 24:00. Nie tak dawno sygnalizowałem problem związany z przejściem dzieł Janusza Korczaka do domeny publicznej: Z upływem roku, w którym obchodzimy 70. rocznicę śmierci Janusza Korczaka, jego dzieła powinny przejść do domeny publicznej. Działania Fundacji Nowoczesna Polska są związane właśnie z tym wątkiem. Chodzi o to, że w 1954 roku sąd stwierdził, że Korczak zmarł 9 maja 1946 (z chwilą zakończenia wojny), a więc blisko 4 lata później niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Wniosek złożony w imieniu Fundacji Nowoczesna Polska dostępny jest w internecie: Walczymy o powrót Janusza Korczaka do domeny publicznej. Wniosek ten brzmi w sposób następujący:

W imieniu Wnioskodawcy, Fundacji Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie, (pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w załączeniu) w oparciu o art. 542 kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o:
1) stwierdzenie zgonu Henryka Goldszmidta, używającego pseudonimu literackiego Janusz Korczak, syna Józefa, w dniu 6 sierpnia 1942 r. o godz. 24:00;
2) uchylenie w całości postanowienia Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie uznania Henryka Goldszmidta za zmarłego z dniem 9 maja 1946 r. (sygnatura akt Ns 2460/53);
3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów:
a) postanowienia Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 30 listopada 1954 r. wydanego w sprawie o sygnaturze Ns 2460/53, na okoliczność jego treści;
b) wydruku ze strony internetowej Fundacji Nowoczesna Polska, na okoliczność zakresu działalności i celów Wnioskodawcy;
c) wydruku ze strony internetowej dotyczącej programu Wolne Lektury, na okoliczność działań Fundacji Nowoczesna Polska;
4) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z akt sprawy o sygnaturze Ns 183/56 rozstrzygniętej przez Sąd Powiatowy w Lublinie Wydział II Cywilny postanowieniem z dnia 22 lutego 1957 r., na okoliczność danych osobowych Janiny Gołębiewskiej;
5) zwrócenie się do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o podanie adresu Janiny Gołębiewskiej;
6) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów:
a) kopii umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich z dnia 24 grudnia 2009 r., na okoliczność interesu prawnego Instytutu Książki;
b) kopii fragmentu książki ”Kalendarz życia i twórczości Janusza Korczaka” autorstwa M. Falkowskiej, na okoliczność daty i okoliczności śmierci Henryka Goldszmidta;
c) kopii aktu urodzenia Henryka Goldszmidta, na okoliczność pisowni jego nazwiska;
d) wydruku ze strony internetowej http://2012korczak.pl utworzonej przez Rzecznika Praw Dziecka, na okoliczność daty i okoliczności śmierci Henryka Goldszmidta;
e) wydruku ze strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, na okoliczność daty i okoliczności śmierci Henryka Goldszmidta;
f) wydruku ze strony internetowej Instytutu Książki, na okoliczność daty i okoliczności śmierci Henryka Goldszmidta;
g) wydruku ze strony internetowej Muzeum Walki i męczeństwa w Treblince, na okoliczność daty i okoliczności śmierci Henryka Goldszmidta;
h) wydruku ze strony internetowej http://www.skp2.sokp.pl/treblin.htm zawierającej opis organizacji obozu w Treblince, na okoliczność bardzo wysokiego prawdopodobieństwa śmierci Henryka Goldszmidta w komorach gazowych obozu zagłady w Treblince;
i) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dla Fundacji Nowoczesna Polska, na okoliczność sposobu reprezentacji Wnioskodawcy.

Dalej zaś następuje uzasadnienie wniosku.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ta godzina 24 to jakoś

Ta godzina 24 to jakoś symbolicznie, czy jak? Nie ma godziny 24.

godzina 24

Oczywiście, że jest - np. pociągi przyjeżdżają o godzinie 24, a odjeżdżają o godzinie 0...

podstawa

Tak z ciekawości, jaka przesłanka jest podstawą do "uchylenia" przedmiotowego (prawomocnego) postanowienia ?

1946

"zmarł 9 maja 1946 (z chwilą zakończenia wojny)"

Nie tyle z chwilą zakończenia wojny, bo ta skończyła się rok wczesniej :) Terminy do uznania za zmarłego liczyło się od daty zakończenia wojny.

Secco

Fundacja wygrała sprawę o datę śmierci Korczaka

VaGla's picture

Fundacja Nowoczesna Polska wygrała sprawę. Sad w Lublinie wydal wyrok w sprawie Korczaka. Korczak zginał w 1942 roku a nie 1946. Sąd przyjął najbardziej prawdopodobna datę śmierci 7 sierpnia 1942. Fundacja wygrała sprawę, w której w istocie domagała się ochrony domeny publicznej

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>