Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zmieniła się nam ustawa regulująca organizowanie imprez masowych. Mamy teraz ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, a wraz z nią powstała potrzeba przyjęcia aktów wykonawczych do niej. Jednym z takich aktów wykonawczych było do tej pory rozporządzenie, w którym bodaj najbardziej kompleksowo regulowano w polskim systemie prawa kwestie stosowania telewizji przemysłowej, a raczej CCTV. MSWiA przedstawiło projekt nowego rozporządzenia. Warto się mu przyjrzeć.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej udostępniono w BIP MSWiA.

Zacytuję uzasadnienie do tego aktu prawnego:

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego określonego w art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

W rozporządzeniu zdefiniowano pojęcia: identyfikacji, rozpoznania, detekcji i kontroli, które wskazują na wymagany zakres rejestracji obrazu i dźwięku w trakcie odbywającej się imprezy masowej, a tym samym spowodują zastosowanie na terenie imprezy masowej, technicznych urządzeń rejestrujących, umożliwiających właściwą realizację wskazanych przedsięwzięć. Dodatkowo zdefiniowano pojecie nośnika informacji, wskazując, że będą to wymienne cyfrowe nośniki danych służące do przechowywania obrazu i dźwięku.

Projekt przewiduje, iż obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku na terenie imprezy masowej podlegają poza sektorami dla uczestników imprezy masowej, miejsca, w których może dojść do zakłócenia porządku publicznego, a w szczególności ogrodzenie zewnętrzne, kasy biletowe, bramy i furtki, ciągi komunikacyjne, parkingi, płyta boiska, przy jednoczesnym wskazaniu zakresu stosowanej rejestracji, umożliwiającej identyfikację, rozpoznanie, detekcję lub kontrolę.

Zapewnienie racjonalnego, a zarazem efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego, powinno zapewnić wykorzystanie, co najmniej jednego, urządzenia o wysokiej sprawności działania, którego zasięg obejmował będzie wszystkie miejsca podlegające obowiązkowemu monitorowaniu.

Projekt zakłada, że do utrwalania obrazu i dźwięku mogą służyć przenośne lub wchodzące w skład systemu dozorowego urządzenia elektroniczne typu cyfrowego lub analogowego posiadające przetworniki analogowo cyfrowe pozwalające na zarejestrowanie obrazu w postaci cyfrowej.

Projekt doprecyzowuje parametry techniczne zarejestrowanego obrazu przy stałej wartości wysokości przedmiotu oraz określa wydruk zarejestrowanego obrazu w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy jego wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm.

W projekcie określono wartość dopuszczalnej kompresji utrwalanego w postaci plików cyfrowych obrazu i dźwięku, co zapewni właściwą jakość zarejestrowanych materiałów, a także sposób ich przechowywania i zabezpieczenia.

Projektowany przepis umożliwia także korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk innym służbom lub organom powołanym do ochrony bezpieczeństwa publicznego lub państwa (Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA) w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Określenie minimalnych wymagań w zakresie utrwalania obrazu i dźwięku związane jest z koniecznością zapewnienia przez organizatorów imprez masowych odpowiednich urządzeń rejestrujących, których parametry będą umożliwiały utrwalenie obrazu i dźwięku o jakości właściwej dla celów wykrywczych lub dowodowych.

Przewiduje się, iż jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników imprezy masowej, a utrwalony dźwięk powinien umożliwić zrozumienie treści haseł i okrzyków oraz pozwalać na określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej.

Projektowane rozporządzenie w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438), różnicuje wymagania techniczne urządzeń rejestrujących obraz dla poszczególnych kategorii imprez masowych. W przypadku masowych imprez podwyższonego ryzyka, parametry techniczne urządzeń są o wyższym standardzie, w stosunku do urządzeń stosowanych na pozostałych imprezach masowych. Pozwoli to na wykorzystanie funkcjonujących obecnie systemów dozorowych i ewentualne uzupełnienie ich urządzeniami o parametrach wskazanych rozporządzeniem. W projekcie przewidziano również sytuację, w której organizator imprez masowej może utrwalać przebieg imprezy przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń rejestrujących w przypadku organizowania imprez masowych w miejscach innych niż stadiony, obiekty lub tereny specjalnie do tego celu przeznaczone.

Przyjęcie takiej formuły projektowanego przepisu pozwoli ograniczyć koszty związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych, a jednocześnie spełniających wymagania rozporządzenia. Przewidziano również przepis przejściowy, który umożliwi wykorzystanie aktualnie funkcjonujących systemów dozorowych na stadionach, w obiektach lub na terenach specjalnie do tego celu przeznaczonych przez okres jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pod warunkiem zainstalowania urządzeń spełniających wymagania dla potrzeb identyfikacji i rozpoznania.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji przed Komisją
Europejską.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A co na to wykonawcy czy organizatorzy koncertów?

Rozumiem, że impreza masowa, to też koncert, a na koncertach podobno wykonawcy (chociaż pewniej organizatorzy) nie życzą sobie rejestrowania przebiegu… Pogodzą się z taką rejestracją? ;)
No i jeśli rejestracja dla celów bezpieczeństwa będzie jedyną dozwoloną na takich imprezach, to ciekawe jak łatwo będzie można uzyskać zapis koncertu z tego źródła (torrent w sieci na następny dzień?)…

wydumany problem ;)

Problem jest troche wydumany, poniewaz juz obecnie nagrania z tych koncertow, na ktore teoretycznie nie wolno wnosic zadnego sprzetu nagrywajacego i nagrywanie jest surowo zabronione, znajduja sie w sieci na nastepny dzien ;).

Bylem w zeszly piatek na koncercie Tori Amos w Zabrzu - na biletach i w rozklejonym dookola sali regulaminie imprezy bylo napisane, ze nie wolno wnosic zadnego sprzetu nagrywajacego ani fotograficznego, a osoba ktora taki sprzet wniesie bedzie musiala albo oddac go do depozytu (odplatnego), albo zostanie wyrzucona z koncertu. Przed samymi wejsciami do sali widnialy jeszcze wielkie tabliczki, ze nagrywanie i fotografowanie jest surowo wzbronione.

I co? Na sali widzialem dziesiatki, jesli nie setki aparatow fotograficznych, w trakcie koncertu w najlepsze blyskaly flesze, a nagrania z koncertu na drugi dzien mozna bylo znalezc na Youtube. Nikt z organizatorow nie probowal interweniowac, zreszta nie wyobrazam sobie "technicznie" odbierania aparatow czy usuwania z sali setek osob...

nie chce powtórki z historii

najgorsze jest to że te parametry obrazu i dzwięku określone w projekcie są bardzo wysokie.... co to znaczy? że będzie można bardzo dużo usłyszeć i zobaczyć... niestety także prywatnych rozmów połaczeń telefonicznych itp...a także katalogowanie selekcjonowanie przeszukiwanie archiwizacja oraz obróbka elektroniczna...znając historie także aktualną mam prawo obawiać się póżniejszego uzycia tych materiałów w celach daleko innych niz nasze bezpieczeństwo...

wojna o $ - Euro2012

przestudiowałem sobie, jako człowiek zajmujący się problematyką techniczną systemów zabezpieczeń, protokół rozbieżności

i mam generalnie 1 impresję - impreza masowa, to nie tylko piłka nożna i stadiony Euro2012 (art 3 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), nie rozumiem dlaczego w projekcie rozporządzenia nie stosowane są zawarte tam definicje i kategorie;
wszak rozporządzenie nie określa tylko i wyłącznie warunków dla obiektów wg art 11 ust 4 ustawy)
Lobby stadionowe w tej materii gra ostro i jednoznacznie, a MSWiA to ignoruje?

Organizatorzy koncertów/imprez muzycznych,etc szczególnie tych plenerowych się "załamią";
Z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych:

Art. 12. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem, o którym mowa w art. 11 ust. 4, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

czyli administracyjnie zmuszę cię do inwestycji na np 1 mln euro = nawet twój obiekt może stanąć przed koniecznością modernizacji.

Może chodzi o to, aby np koncerty odbywały się tylko i wyłącznie na nowo wybudowanych arenach/stadionach piłkarskich po 2012r?

Na marginesie: Zapisy nt biometrycznej rejestracji widzów zawarte są w ustawie (art13 i 17) czekają więc nas kolejne rozporządzenia.

Sarkastycznie - światło, niezależnie od projektu obiektu może zostać wyłączone w wyniku sabotażu lub/i ataku terrorystycznego.
Co wtedy z wizją w podczerwieni, zasilaniem gwarantowanym, zdalnym monitorowaniem lub awaryjnym przejęciem Centrum Monitorowania?
O tym może już decydować samodzielnie zarząd stadionu? - otóż nie, te szczegóły są w wymaganiach PZPN/UEFA ale czy aby wszystkie? ;)

W krajach anglosaskich, acz nie tylko, taki akt prawny wraz z praktyką organizacji branżowej jest podstawą tworzenia szczegółowych podręczników (handbook).
Mam wrażenie, że w PL dostosowujemy akty prawne do standardów i wymagań federacji związków sportowych (tu UEFA)
Kategorie obiektów wg Ekstraklasa SA/PZPN (na podstawie klasyfikacji UEFA) i wymagania techniczne dla obiektów - to jedno, a dostosowywanie prawa krajowego do nich to proceder odrębny i wielce zastanawiający.
Zabezpieczanie interesów obywateli to raczej usprawnianie procedur sądowych (vide rozdz 9 ustawy), podnoszenie wymagań ubezpieczeń OC względem organizatorów imprez/właścicieli obiektów, precyzowanie zapisów kc (zobowiązania)-zakup biletu = zawarcie kontraktu wraz z akceptacją procedur/regulaminów obowiązujących w obiekcie, bezpieczeństwo konstrukcji budowlanej, rozwiązania ewakuacyjne , itd
Wchodzenie przez państwo w rolę eksperta technicznego i wykonawcze akty prawne regulujące szczegółowe wymagania techniczne to hamulec dla nowych technologii, pole działań korupcyjnych i lobbing korporacyjny (por. prawo budowlane).
Praktycznie jest to ministerialne dyktowanie SIWZ na podstawie wymagań podmiotu prywatnego, wg jego wytycznych.
Są pewne pozytywy, bo w obszarze technicznym międzynarodowe doświadczenia UEFA są większe niż urzędników MSWiA i ekspertów opiniujących projekt rozporządzenia, ale przeważają negatywy:
-dyktakt jednego prywatnego podmiotu (federacja UEFA) ma prawny wpływ na inne organizacje/podmioty realizujące imprezy masowe;
-standardy/wymagania UEFA i PZPN oraz wybór konkretnych rozwiązań technicznych, które je spełniają odbywa się poza kontrolą państwa i prawem zamówień publicznych ( nieuczciwa konkurencja ?).
-niestabilność prawa/stała aktywność legislacyjna wynikająca z potrzeby reagowania na zmiany w obszarze zmian technologii i techniki
?

na uwagę zasługuje również sama USTAWA po nowelizacji

może warto jej poświęcić extra artykuł?
na styku życia (tj m.in danych osobowych i ich przetwarzania w ramach systemów IT) i prawa znaleźć w niej można zdumiewające zapisy:

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U 2009 nr 62 poz 504)

Art. 1. Ustawa określa: (...)
4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
(...)
art. 3 (...)
19) dokumencie potwierdzajàcym tożsamość — należy przez to rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument
stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny
dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony
w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby

(...)
Art. 10. Organizator masowej imprezy sportowej,
innej niż wymieniona w rozdziale 3, może odmówić
na nią wstępu i przebywania osobie, której dane znajdują
się w bazie danych, o której mowa w art. 37 pkt 2,
lub objętej zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym.
Art. 11. 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania
przebiegu imprezy masowej, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczàcych, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
(...)
art. 13
1. Organizator meczu piłki nożnej zapewnia
identyfikację osób uczestniczàcych w tej imprezie,
niezależnie od obowiązków i wymogów, o których
mowa w art. 6. (...)

4.Zakres przetwarzanych danych identyfikujących
osoby uczestniczące obejmuje:
1) w przypadku meczu piłki nożnej — imię i nazwisko
oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on
nadany — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
2) w przypadku rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach
ligi zawodowej — imię i nazwisko, wizerunek
twarzy
oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on
nadany — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
5. Dane, o których mowa w ust. 4, są przechowywane
przez organizatora przez okres 2 lat od dnia odbycia
się meczu piłki nożnej.
(...)
Rozdział 7
Art. 35. 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa
się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom
związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania.
2. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa
imprez masowych odbywa się zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych bez obowiązku
informowania osób, których one dotyczą ...

moim zdaniem, jednym z najciekawszych są następujące aspekty
ustawowego delegowania uprawnień:
1. vide art 13 w relacji do art. 6
2. i w tym uprawnienia wydawanych przez prywatne podmioty(tu np kluby piłki nożnej) "dokumentów potwierdzających tożsamość" czyli Kart Identyfikacji Kibica
- tylko patrzeć jak w ustawie o transporcie lub innej,
aby problem personalizacji rozwiązać (ZTM a WKM, za moment ŚlKUP, etc) zostanie to tez zalegalizowane podobnie.

Kluby w tej materii podlegają wytycznym Ekstraklasa SA / PZPN /UEFA
i póki co tylko im bo rozporządzenia MSWiA do art 17 u.o.b.i.m
jak nie ma tak nie ma.

Rozporządzenie MSWiA do art 13 pokaże się lada dzień (o którym artykuł powyżej tego komentarza) - walka o jego treść i lobbing m.in producentów/dystrybutorów sprzętu poprzez Izby/Stowarzyszenia, etc była bezpardonowa.

MSWiA w mojej ocenie pisząc rozporządzenie do art 13 u.o.b.i.m "zapomniała" o art 17 u.o.b.i.m lub wystąpiły "obiektywne" trudności w uzgodnieniach międzyresortowych ;)
O konieczności opracowania aktu wykonawczego również do tego przepisu ustawy przypomniano sobie chyba na serio dopiero ok XII'2009 - obecnie pracują także nad nim "ciężko"
(publikowana wersja projektu ma datę 5.01.2010)

co zabawne

Art. 77. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie ustawy, o której mowa w art. 79,
zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej
jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

(...)
Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665).
Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia
2009 r., z tym że art. 13 ust. 1 — w zakresie dotyczącym
meczów piłki nożnej organizowanych poza ramami
ligi zawodowej — wchodzi w życie z dniem
1 sierpnia 2010 r.

jak dobrze że XII-k.II w fussball gra się raczej na konsolach PSP,X-box, itp ;)

i jest nowy projekt rozporządzenia

opublikowany 29.01.2010 z terminem zgłaszania uwag do 3 lutego 2010 (sic!)

jak wizjonerscy musieli być właściciele obiektów, gdzie będą rozgrywane mecze zawodowej ligi piłki nożnej już w ostatnich dniach lutego 2010 aby mieć systemy zgodne z rozporządzeniem?

na wypadek zmiany - wklejam

UZASADNIENIE
Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego określonego w art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
W rozporządzeniu zawarto definicje rejestracji obrazu: I, II, II, i IV kategorii, które wskazują na wymagany zakres rejestracji obrazu i dźwięku w trakcie odbywającej się imprezy masowej, a tym samym spowodują zastosowanie na terenie imprezy masowej,
technicznych urządzeń rejestrujących, umożliwiających właściwą realizację wskazanych przedsięwzięć.
Projekt przewiduje, iż obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku na terenie imprezy masowej podlegają poza sektorami dla uczestników imprezy masowej, miejsca, w których może dojść do zakłócenia porządku publicznego, a w szczególności: kasy biletowe, bramy i furtki, ciągi komunikacyjne, parkingi, płyta boiska, przy jednoczesnym wskazaniu zakresu stosowanej rejestracji w odpowiedniej kategorii.
Zapewnienie racjonalnego, a zarazem efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego, powinno zapewnić wykorzystanie, co najmniej jednego, urządzenia o wysokiej sprawności działania, którego zasięg obejmował będzie wszystkie miejsca podlegające obowiązkowemu monitorowaniu.
Projekt zakłada, Ŝe do utrwalania obrazu i dźwięku mogą służyć przenośne lub wchodzące w skład systemu dozorowego urządzenia elektroniczne typu cyfrowego jak również kamery typu noc/dzień z ruchomym filtrem podczerwieni. Jako uzupełnienie systemu
dozorowego, do rejestracji, obrazu dopuszcza się wykorzystanie cyfrowych urządzeń elektronicznych (np. cyfrowych kamer przenośnych lub cyfrowych aparatów fotograficznych)
utrwalających obraz kolorowy o wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość stosowania do dnia 31 marca 2011 r. urządzeń analogowych
posiadających przetworniki analogowo-cyfrowe pozwalające na zarejestrowanie obrazu w postaci cyfrowej, wchodzących w skład działających systemów dozorowych.
Projekt doprecyzowuje parametry techniczne zarejestrowanego obrazu przy stałej wartości wysokości przedmiotu oraz określa wydruk zarejestrowanego obrazu w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy jego wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm.
W projekcie określono wartość dopuszczalnej kompresji utrwalanego w postaci plików cyfrowych obrazu i dźwięku, co zapewni właściwą jakość zarejestrowanych materiałów, a także sposób ich przechowywania i zabezpieczenia.
Projektowane rozporządzenie umożliwia także udostępnienie zarejestrowanego podczas imprezy masowej materiału na żądanie Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych uprawnionych podmiotów.
Określenie minimalnych wymagań w zakresie utrwalania obrazu i dźwięku związane jest z koniecznością zapewnienia przez organizatorów imprez masowych odpowiednich urządzeń rejestrujących, których parametry będą umożliwiały utrwalenie obrazu i dźwięku o jakości właściwej dla celów wykrywczych lub dowodowych.
Przewiduje się, iż jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na zarejestrowanie uznanych przez operatora za istotne cech poszczególnych uczestników imprezy masowej, a utrwalony dźwięk powinien umożliwić zrozumienie treści haseł i okrzyków oraz pozwalać na określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej.

Projektowane rozporządzenie w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438), różnicuje wymagania techniczne urządzeń rejestrujących obraz dla poszczególnych kategorii imprez masowych. W przypadku masowych imprez podwyższonego ryzyka wskazano wyższe, w stosunku do urządzeń stosowanych na pozostałych imprezach masowych,
parametry techniczne urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozwoli to na wykorzystanie funkcjonujących obecnie systemów dozorowych i ewentualne uzupełnienie ich urządzeniami
o parametrach wskazanych rozporządzeniem. Przyjęcie takiej formuły projektowanego przepisu pozwoli ograniczyć koszty związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych, a jednocześnie spełniających wymagania rozporządzenia. Przewidziano również przepis przejściowy, który umożliwi wykorzystanie aktualnie funkcjonujących systemów dozorowych na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej do dnia 31 marca 2011 r. to jest do rozpoczęcia wiosennego sezonu
rozgrywek.
W odniesieniu do sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas przebiegu imprezy masowej, projekt nakazuje należyte ich zabezpieczenie. Jednocześnie w przypadku gdyby utrwalony materiał miałby stanowić dowody w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawach o wykroczenia, wówczas projekt odsyła do uregulowań zawartych w art. 147 § 5 Kodeksu postępowania karnego i wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie rodzaju urządzeń
i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów (Dz. U. Nr 107, poz.
1005). Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z faktu, iż art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych określa że zgromadzone podczas utrwalania imprezy masowej materiały mogą być wykorzystane w celach procesowych. Mając na celu zapewnienie spójności systemu prawnego nie ma uzasadnienia dla wprowadzania
w projektowanym rozporządzeniu odrębnych uregulowań w tym zakresie.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), dlatego nie podlega procedurze notyfikacyjnej przed Komisją Europejską.

Ocena Skutków Regulacji
Cel wprowadzenia regulacji Rozporządzenie ma na celu określenie obowiązków dla organizatorów imprez masowych w zakresie sposobu utrwalania przebiegu tych imprez, a także wskazanie minimalnych
wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zakłada się, że utrwalone dane w postaci obrazu i dźwięku umożliwią ich wykorzystanie w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych.
Podmioty na które oddziałuje regulacja
Rozporządzenie dotyczy organizatorów imprez masowych, właścicieli i zarządców obiektów, na których przeprowadzane będą imprezy masowe.
Konsultacje
Projekt rozporządzenia był już przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konferencji uzgodnieniowej.
Z uwagi na wprowadzenie w nim zmian polegających zwłaszcza na obniżeniu, w stosunku do pierwotnej wersji projektu, wymogów w zakresie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na imprezach masowych, podjęto decyzję o ponownym przekazaniu projektu do konsultacji.
Projekt został ponownie poddany uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt został umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W ramach konsultacji społecznych projekt został przesłany do ponownych konsultacji Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, EKSTRAKLASIE S.A., Polskiej Izbie Systemów Alarmowych oraz Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Projekt rozporządzenia w pierwotnej wersji uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także został omówiony w ramach prac Stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia może powodować konieczność poniesienia przez jednostki samorządu terytorialnego nakładów finansowych związanych z dostosowaniem obiektów do projektowanych regulacji, jednakże zważywszy na to, iż
przewiduje się możliwość wykorzystania dotychczasowych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na imprezach masowych, ewentualne skutki finansowe będą dotyczyły w znacznym stopniu nowych obiektów, których planowana liczba nie jest na obecnym etapie możliwa do określenia. Koszty związane z instalacją wymaganych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będą musiały zostać uwzględnione w kosztorysie planowanej inwestycji.
Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój
regionalny.

nie wytrzymałem i proszę reakcja "0"

brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jako "czarnowidza" już mnie nie bawi.
odbyły się 2 kolejki rozgrywek Ekstraklasy(2 ostatnie weekendy) i innych lig piłki nożnej- można powiedzieć że art 58 uobim łamany jest na potęgę.
Napisałem krótki list do: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
DW: minister@mswia.gov.pl, pmagda@rcl.gov.pl, bwysocka@rcl.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl, dkin@kprm.gov.pl,

Do Sz.P Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie,
Proszę o odpowiedź w jakim terminie zostaną opublikowane rozporządzenia do Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U 2009 nr 62 poz 504)("uobim"):
1. zastępujące rozporządzenie MSWiA z dnia 24.08.2007 (Dz.U z 2007 nr 163 poz 1161 i 1162) (w załączniku)w sprawie imprez masowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji;
2. zastępujące rozporządzenie MSWiA z dnia 18 października 2004 r w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U z 2005 nr Nr 32, poz. 2337);
3. zastępujące rozporządzenie MSWiA z dnia z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (w załączniku)

Zgodnie z art. 77 uobim "Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 79, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie."

Termin ten minął.

poruszone w tym temacie rozporządzenia i projekty zostawiłem w spokoju - jest szansa, że w końcu zostaną podpisane...

Z ciekawostek - jedyne potwierdzenie/odpowiedz to bynajmniej nie MSWiA:

Przesyłam zgodnie z kompetencjami. Z poważaniem, M.K.- sekretarz w Centrum Informacyjnym Rządu

dobre prawo = martwe prawo?

a na deser - info prasowe o nielegalności rozgrywek, w tym ostatniego meczu kadry narodowej Polski z Bułgarią

odpowiedz MSWiA

Szanowny Panie,
w związku z otrzymanym drogą elektroniczną zapytaniem (e-mail wpłynął do Departamentu Prawnego w dniu 2 marca 2010 r.) w sprawie niewydanych rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) uprzejmie informuję:

W dniu 2 marca 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. U. Nr 232, poz. 2337) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. U. Nr 273, poz. 2717), które utraciły moc z dniem 2 lutego 2010 r.,
na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504). Rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu jego publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnośnie uchylonego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1162) uprzejmie informuję, że przepisy obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie przewidują upoważnienia dla Ministra Spraw Wewnętrznych do wydania rozporządzenia w przedmiotowej kwestii.
Z poważaniem,

Monika Mazurek
Departament Prawny MSWiA

no cóż przeoczyłem wspomniane powyżej rozporządzenie z dnia 2.03.2010 - może dlatego że nie ma tutaj jeszcze zakładki "2010" ;)
pozostaje cierpliwie poczekac na dalsze konieczne rozporządzenia Prezesa RM i kolejne MSWiA do uobim - do Euro2012 szczęśliwie jeszcze trochę czasu;
na stronie MSWiA pojawił się serwis dotyczący bezpieczeństwa Euro2012 z niego można się dowiedzieć o wejściu w życie (niektórych) rozporządzeń wykonawczych ;)

tak na marginesie zupełnie nie rozumiem dlaczego rozporządzenia uchylone w serwisie MSWiA nie są jakoś szczególnie zaznaczone/otagowane/itp jako "NIEOBOWIĄZUJĄCE" - cóż na ten temat dostałem swego czasu odpowiedź zgodną z moją sugestią - BIP MSWiA nie jest źródłem prawa, a że może być źródłem dezinformacji to inna sprawa...

final=rozporządzenie MSWiA

pro forma aby zamknąć temat ;)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
zostało opublikowane w Dz.U. Nr 16, poz. 73, z dnia 24.01.2011r.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>