spam

Coraz więcej spamu

Jak wynika z danych zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym amerykańskiej firmy Message Labs, w maju 76 proc. z wiadomości elektronicznych, które trafiły do klientów firmy, miało charakter reklamowy....

Polityczny spam

Z jednej z warszawskich kawiarenek internetowych nieznana osoba wysłała spam wyborczy - zachętę do głosowania w wyborach Parlamentu Europejskiego na kandydata Ligi Polskich Rodzin, Wojciecha Wierzejskiego. Jak stwierdził jeden z administratorów sieci nadrzędnej - wysłano na pewno ponad 2300 sztuk spamu.

Wykrywanie spamu - patenty

Firma Network Associates Inc. (NAI), która zajmuje się rozwijaniem narzędzi do walki z niezmaówioną korespondencją elektroniczną uzyskała patent 6,732,157 na wykorzystanie narzędzia stosującego "techniki" stosowane do filtrowania spamu.

Spam, premium rate i samoregulacja

Brytyjska, niezależna komisja zajmująca się wszelkimi sprawami dotyczącymi telekomunikacyjnych usług o podwyższonej wartości (premium rate) - Independent Commission for the Supervision of Standards of Telephone Information Services (ICSTIS), nałożyła grzywnę w rekordowej, łącznej wysokości 450 tys. funtów na sześć firm (każda z nich ma zapłacić 75 tys), które wysyłały niezamówione tekstowe komunikaty (SMS spam) kierowane na telefoniczne aparaty komórkowe, używały również zautomatyzowanych systemów do "pozostawienia" informacji o nieodebranych połączeniach...

Kanadyjska inicjatywa antyspamowa

Kanadyjski minister przemysłu ogłosił uruchoienie nowej inicjatywy, która ma połączyć agendy rządowe, przedstawicieli przedsiębiorców i organizacje konsumentów we wspólnej walce ze spamem.

Znów spam i polityka

W serwisie Józefa Piniora kandydującego do Parlamentu Europejskiego - można "w prosty i bezbolesny sposób, korzystając z formularza wygenerować i wysłać list protestacyjny przeciwko patentom na oprogramowanie". I potem idzie masa spamu na skrzynki rządowe. Ja jestem przeciw patentom na oprogramowanie, ale jestem również przeciw spamowaniu.

CAN SPAM - pierwsze aresztowania

Oto w USA nastąpiły pierwsze aresztowania osób, które naruszają amerykańską ustawę CAN-SPAM Act. Było to możliwe dzięki międzynarodowej współpracy amerykańskiej Federal Trade Commission, policją brytyjską oraz brytyjskim serwisem SpamHaus. Wszystkie przypadki dotyczą spamu wysyłanego w taki sposób, że trudno wskazać ich nadawcę (kradzież tożsamości, wykorzystywanie serwerów open proxy).

Jak karać za spam

Na stronach amerykańskiej komisji do spraw orzecznictwa (The United States Sentencing Commission) dostęny jest dokument zawierający projekt zmian do the Sentencing Guidelines (PDF), dotyczących nowej sytuacji jaka się pojawiła pod rządami ustawy CAN-SPAM act.

Niemcy przeciw spamowi

Niemiecka partia socjaldemokratyczna (SPD) domaga się wprowadzenia ostrych sankcji karnych dla spamerów, utrudniających życie Internatom. Zgłoszony przez SPD projekt zakłada szczególnie wysokie grzywny, oraz kary pozbawienia wolności w przypadku szczególnie rażących i długotrwałych naruszeń.

Spam polityczny

W zeszłym roku minął termin, w którym państwa tworzące Unię Europejską miały zaimplementować na grunt swojego ustawodawstwa przepisy dyrektywy 2002/58/EC, mówiącej m.in. o ochronie prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej. Spam, a więc przesyłanie niezamówionych komunikatów drogą elektroniczną jest wciąż rosnącym problemem w ogólnoświatowym Internecie. W USA problem spamu o charakterze komercyjnym uregulowano łącznie z niezamawianymi przesyłkami zawierającymi treści o charakterze ofensywnym seksualnie. Niezamówione komunikaty przesyłane drogą elektroniczną nie muszą zawierać treści jedynie handlowych. W szczególności spam może przybrać postać niezamówionej i niechcianej korespondencji o charakterze politycznym, przesłanej drogą elektroniczną do jednej lub wielu osób, w sposób wielokrotny lub jednostkowy (incydentalny). Bez względu na treść, jaką zawiera: spam stanowi inwazję w sferę życia prywatnego człowieka.