spam

Akcje przeciw przestępcom

W USA coraz więcej operacji przeciw internetowym złoczyńcom. W ostatnim czasie aresztowano lub skazano ponad 150 osób w związku z popełnieniem przez nie przestępstw komputerowych. Operacja Web Snare jest dotychczas największą przeprowadzoną tego typu akcją skierowaną przeciwko cyber przestępcom informuje prokurator generalny John Ashcroft.

Nielegalny spam SMSowy

Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji (FCC) wydała zarządzenie wykonawcze do ustaw (order, FCC No. 04-194 - PDF) w którym określa zasady związane z wysyłaniem niezamówionej informacji elektronicznej (spam) w formie SMSów na telefony komórkowe. Takie działanie jest sprzeczne z obowiązującym w USA prawem, w szczególności z Telephone Consumer Protection Act oraz the Controlling Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 (CAN-SPAM Act).

Antyspamowa grupa OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) utworzyła grupę roboczą. Zadaniem grupy ma być analiza zagadnień ochrony przed spamem, koordynacjia globalnych działań antyspamowych, promowanie "najlepszych praktyk" wśród przedsiębiorstw oraz promowanie technicznyć środków ochrony antyspamowej i edukacja użytkowników. Grupa będzie także znalizowała przepisy prawne różnych krajów dotyczące ochrony antyspamowej i ułątwiała międzynarodową współpracę w dziedzinie prawna.

Drażni cie spam?

W Europie liczba spamu w ciągu najbliższych 4 lat będzie rosła w średnim tempie 54% rocznie. Na koniec 2008 roku 71% całej poczty elektronicznej w Europie będzie spamem.

Spam polityczny - rozstrzygnięcie?

Przed referendum unijnym większość z Państwa otrzymało dwa SMSy. Sprawa wysyłania tych SMSów trafiła do GIODO, ale Generalny Inspektor wniosek odrzucił. Sprawa więc trafiła do Sądu Administracyjnego i mamy stanowisko: Przesłanie SMS do abonentów telefonów komórkowych, zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przed referendum w sprawie integracji Polski z Unią Europejską, było niezgodne z prawem - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając decyzję GIODO.

Spam i priorytety ITU

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna zgodnie z postanowieniami Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego wyznaczyła priorytety w realizacji działań zmierzających do zahamowania fali spamu...

Ugoda w sprawie pop-up'ów

The Federal Trade Commission oraz D Squared Solutions (dwuosobow firma, której właścicielami są Anish Dhingra oraz Jeffrey Davis) zawarły ugodę, na mocy której firma nie będzie już przesyłała codziennie użytkownikom Internetu pop-upowego spamu wykorzystującego jedną z funkcji Windows Messenger Service, a w którym zachęcała ich do zakupu oprogramowania blokującego niechciane nowe okienka.

Opt-out w brytyjskim SMSie

W wielkiej Brytanii ciekawy przypadek związany ze spamem. Operator wysłał do swoich abonentów sieci mobilnej wiadomość tekstową ("Get sport alerts & more. Text ACTIVE to 2020 2 set up, then go 2 Info services 2 subscribe 2 alerts. Terms@o2.co.uk. Each alert from 13p to receive"), która nie zawierała wskazówek jak sie wypisać z listy wysyłkowej (opt-out).

Ugoda - OptInRealBig.com

Eliot Spitzer, Prokurator Generalny stanu Nowy York poinformował o zawarciu ugody ze Scottem Richterem właścicielem firmy OptInRealBig.com. Nie będzie musiał zapłacić grzywny wysokości 20 milionów dolarów, a część tej kwoty (50 tysięcy dolarów w tym 40 tysięcy grzywny i 10 tysięcy kosztów procesowych) "w zamian za to wyrzeka się stosowania praktyk zakazanych przez amerykańska ustawę CAN-SPAM Act".

Spam na komórki

No i mamy do czynienia z pierwszymi pozwami dotyczącymi przesyłania niezamawianej korespondencji drogą elektroniczną, adresowaną na telefony komórkowe użytkowników. Pozwano firmy z Rhode Island, które do klientów Verizon Wireless wysłać miały ponad cztery miliony reklam tekstowych (w tym takich, które dotyczą powiększenia penisa...). To podobno pierwszy taki pozew w USA...