Spam polityczny - rozstrzygnięcie?

Przed referendum unijnym większość z Państwa otrzymało dwa SMSy. Sprawa wysyłania tych SMSów trafiła do GIODO, ale Generalny Inspektor wniosek odrzucił. Sprawa więc trafiła do Sądu Administracyjnego i mamy stanowisko: Przesłanie SMS do abonentów telefonów komórkowych, zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przed referendum w sprawie integracji Polski z Unią Europejską, było niezgodne z prawem - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając decyzję GIODO.

Zdaniem Sądu: przeesyłanie takich SMSów nie było niezbędne dla realizacji dobra publicznego! Sąd uznał, że wprawdzie wysyłanie SMS służyło dobru publicznemu - integracji europejskiej, ale nie zachodziła druga ustawowa przesłanka - niezbędności takich działań. Wyrok jest nieprawomocny. GIODO zapowiada kasację (sygn. II SA/Wa 521/04).

[Rzeczpospolita][A wszystko ponoć się zaczęło od lektury tego felietonu: Walcz o (s)pokój]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>