spam

Ustawa CAN SPAM podpisana

Amerykański prezydent, George Bush, podpisał ustawę Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003, która reguluje kwestie przesyłania niezamówionych informacji pocztą elektroniczną oraz nakłada kary na osoby nieprzestrzegające zasad obowiązujących w prowadzeniu takiej korespondencji.

Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych

Artykuł opublikowany: P. Waglowski, Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 4/2003 str. 61.

"Legalne" SMSy

Jak mi tu czytelnicy donoszą: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją GI-DEC-DS-241/03/741 stwierdził legalność rozsyłania przez Rząd SMS-ów referendalnych...

Kto odpowiada za erotyczny spam?

Specjaliści brytyjscy ostrzegają: firmy, które nie podejmą kroków w celu zatrzymania napływu spamu o zawartości wyzywająco erotycznej, narażają się na pozwy ze strony pracowników odczuwających dyskomfort z powodu obrażających ich uczucia treści.

Can Spam do podpisu

Kongres przesłał do Białego Domu ustawę the Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 (czyli CAN SPAM Act) (PDF), po przyjęciu poprawek Senatu.

W Australii Senat przyjął ustawę antyspamową

Jak tylko Senat Australii przyjął ustawę antyspamową Spam Act 2003 - zaczęto prace nad stworzeniem zespołu roboczego w ramach The Australian Communications Authority (ACA), który ma za zadanie wprowadzić nowe prawo w życie.

Spam: obowiązki providera?

Trwa postępowanie przed Holenderskim Sądem Najwyższym, w którym sąd rozważa, czy dostawca usług internetowych (w tym przypadku jest to Xs4all) jest zobligowany do przesyłania (blokowania) niezamówionej informacji elektronicznej czy też nie jest.

Spam: w USA sceptycznie

Przedsiębiorstwa ostrzegają przed nową ustawą CAN-SPAM Act 2003. Firmy ostrzegają, że i tak w 36 stanach wprowadzono stosowne regulacje i że spamerzy po prostu zignorują prawo federalne.

Szwecja ma zamiar

W kontekście doniesień z UE - Rząd szwedzki postanowił wprowadzić wysokie kary pieniężne dla spamerów. Firmy przesyłające niezamówione informacje elektroniczne mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 5 mln koron. Szwedzi w swoich regulacjach prawnych uwzględnili również spam przesyłany użytkownikom telefonów komórkowych.

Sprawa antyspamowa cd.

Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym w Bialej Podlaskiej, Wydział VII Grodzki, w sprawie Andrzeja J. obwinionego o to, że nadesłał w imieniu Centrum Promocji Informatyki na adres poczty elektronicznej pokrzywdzonego niezamówioną informację handlową.