spam

Niemiecki SMS v. prywatność

Regionalny sąd w Berlinie wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że jak długo odbiorca SMS'ów stanowiących direct marketing nie wyrazi zgody na ich otrzymywanie - wysyłanie ich może być uznane za naruszenie prawa do prywatności, ze względu na inwazyjny charakter w prywatną lub biznesową sferę odbiorcy.

Nie dzwoń do mnie

Prezyden Bush podpisał regulacje wprowadzjącą rejstr Do-Not-Call. reestr będzie uruchomiony przez Federalną Komisję Handlu USA, a finansowana będzie z opłat telemarketerów.

Rządowe blokowanie spamu

Z racji coraz większej ilości spamu (przykładowo: z najnowszych badań opublikowanych przez MessageLabs - średnio jeden na czternaście e-maili wysłanych w tym roku w Wielkiej Brytanii można określić mianem "spamu") powstają serwisy, które zbierają adresy spamerów, oraz umożliwiają administratorom innych serwerów pocztowych zablokowanie niechcianej korespondencji.

Spam w Holandii: uniważnili decyzję

Sąd w Amsterdamie uniważnił wcześniejszą decyzję sądu niższej instancji w której zakazał on firmie spam outfit AbFab rozsyłania spamu do klientów firmy XS4all (ISP).

Można wyłączyć spamera

Po rocznej batalii z firmą wysyłającą niechcianą korespondencję - MonsterHut, dostawca usług internetowych z Rochester otrzymał wreszcie zezwolenie stanowego sądu apelacyjnego z Nowego Jorku na odłączenie podmiotów, które w sposób notoryczny wysyłają spam.

Netykieta - zwyczaj

Sąd w Rochefort-sur-Mer (Francja) orzekł w dniu 28 lutego tego roku, że spaming jest bezprawnym działaniem. Jest to pierwsze orzeczenie, w którym sąd bezpośrednio uznał Netykiete za zwyczaj panujący w społeczności internetowej; Mimo tego że nie stanowi formalnego prawa - obowiązujące przepisy należy interpretować również biorąc pod uwagę przyjęte w danym środowisku zwyczaje.

Spam w sądzie

XS4ALL rozpoczął kroki prawne przeciwko Abfab. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w rozsyłaniu wielkich ilości reklam za pomocą poczty elektronicznej (którą można zakwalifikować jako spam). Sąd w Amsterdamie będzie zajmować się tą sprawą rano, w piątek, 22 lutego.

Spam przez komórki

Holenderskie władze zamierzają zakazać przesyłania niepożądanych informacji tekstowych SMS. W odpowiedzi na liczne skargi holenderski urząd d/s telekomunikacji przeprowadził ankietę w sprawie zakazania przesyłania nie zamawianych informacji tekstowych w sieciach telefonii komórkowej.

Spam - niechciana reklama

O zaletach Internetu dla szeroko pojętego biznesu można napisać bardzo wiele. Najczęściej uwagę zwraca się na możliwość taniej i swobodnej komunikacji, sprawdzenia oferty konkurencji , dostępu do baz danych z całego świata i szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów za pomocą sieci.

Niektóre prawne aspekty spamu

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji ale jednocześnie władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego... (art. 54 ust. 1, 76 i 47 Konstytucji RP).