Sprawa antyspamowa cd.

Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym w Bialej Podlaskiej, Wydział VII Grodzki, w sprawie Andrzeja J. obwinionego o to, że nadesłał w imieniu Centrum Promocji Informatyki na adres poczty elektronicznej pokrzywdzonego niezamówioną informację handlową.

Na rozprawie stawiła się świadek Anna K. - 23 letnia studentka z Warszawy, która na podstawie umowy zlecenia od marca 2002 roku do czerwca 2003 roku zajmowała się w CPI organizowaniem szkoleń, co polegało na wysyłaniu informacji handlowych w tym drogą elektroniczną. W świetle zebranego materiału dowodowego, na zgodny wniosek stron, sąd obwinionego od zarzucanego mu czynu uniewinnił, gdyż nie zostały wyczerpane znamiona podmiotowe czynu. Sąd podkreślił jednak w ustnym uzasadnieniu orzeczenia, że nadesłana przez CPI korespondencja jest, wbrew temu co twierdził obwiniony i jego obrońca, informacją handlową. Wyrok nie jest prawomocny. Pokrzywdzony zapowiedział iż podejmie kroki, by do odpowiedzialności została pociągnięta Anna K.

[Polspam]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>