Konferencja Naukowa Społeczne aspekty internetu 06

2006-12-08 10:00
2006-12-09 16:00
Etc/GMT+2

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Instytut Dziennikarstwa UW, Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Instytut Studiów Społecznych UW i Wydział Psychologii UW, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) oraz z organizatorami konferencji Kultura 2.0.) zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Społeczne aspekty internetu 06"
Refleksja poświęcona społecznym aspektom nowych mediów budzi coraz większe zainteresowanie w polskich ośrodkach akademickich. Zachęceni dużą frekwencją i pozytywnymi komentarzami po ubiegłorocznej konferencji, proponujemy Państwu udział w SAI06. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii oraz z organizatorami konferencji Kultura 2.0.
Problematyka
Konferencja SAI06 poświęcona będzie prezentacji wyników badań empirycznych oraz prac na polu teoretycznym, dotyczących społecznych aspektów nowych mediów. Główny wątek stanowić będzie tematyka internetu, organizatorzy przewidują jednak rozszerzenie dotychczasowej formuły o sesję poświęconą telefonii komórkowej oraz konwergencji (VoIP, telewizja interaktywna, multimedia, etc.).
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest zatem otwarta dla przedstawicieli wszelkich dyscyplin naukowych. Niemniej oczekuje się, że referaty będą ujmowały społeczny aspekt opisywanych zjawisk.
Zasady kwalifikacji wystąpień
W ramach konferencji planujemy sesje złożone z referatów (ok. 20 min. każdy) oraz sesję posterową. Dobór referatów i posterów odbędzie się na podstawie oceny abstraktów, które będą recenzowane anonimowo przez kilku niezależnych recenzentów.
Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę propozycji referatów i posterów. Jednakże do prezentacji zaakceptowane będą najwyżej 2 wystąpienia (1 referat i 1 poster) z daną osobą jako pierwszym autorem.
Abstrakty wystąpień (w języku polskim, 1800-3600 znaków) należy przesłać do 1 października 2006 na adres sai.abstrakty@gmail.com jako załącznik w pliku .doc, .rtf, .txt, .pdf lub .sxw. Należy wyraźnie zaznaczyć czy zgłoszenie dotyczy referatu, czy postera. W przypadku dużej liczby zgłoszeń referatów organizatorzy mogą zaakceptować niektóre wystąpienia pod warunkiem zmiany formy na poster.
Sesja posterowa dla studentów
Podczas konferencji będzie miała miejsce dodatkowa sesja posterowa przeznaczona na prace studentów (przede wszystkim magistrantów) zajmujących się tematyką nowych mediów. Abstrakty posterów studenckich (w języku polskim, 600-800 znaków) należy przesłać do 1 października 2006 na adres sai.abstrakty@gmail.com, z jednoznacznym dopiskiem, że chodzi o wystąpienie studenckie w pliku .doc, .rtf, .txt, .pdf lub .sxw.
Publikacje pokonferencyjne
Organizatorzy planują wydanie wybranych prac konferencyjnych w punktowanych przez KBN krajowych czasopismach naukowych z dziedziny medioznawstwa, psychologii i socjologii na zasadzie specjalnych numerów tematycznych.
Koszty konferencji
Udział w konferencji SAI 06 jest bezpłatny zarówno dla prelegentów, jak i słuchaczy. Organizatorzy zapewniają prelegentom obiady oraz pomoc organizacyjną w zakwaterowaniu. W miarę możliwości postaramy się zapewnić bezpłatne noclegi dla przynajmniej części prelegentów spoza Warszawy. Dokładne informacje podane zostaną po selekcji abstraktów.
Terminarz
1.10.2006
Termin nadsyłania abstraktów
15.10.2006
Termin wysyłania informacji o kwalifikacji
22.10.2006
Termin wysyłania informacji o kwalifikacji posterów studenckich
26.11.2006
Termin nadsyłania tekstów referatów
8-9.12.2006
SAI06
Więcej na stronach konferencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>