Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Serzycki

Michał Serzycki, Nowy GIODOJak informowałem niedawno - sejm w porządku obrad przewidział na dziś wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nowym Generalnym Inspektorem został Michał Serzycki, dotychczasowy Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wola, 35 lat. Za jego kandydaturą głosowało 207 posłów. Nowemu ministrowi Gratuluję.

Jeśli chodzi o szczegółowe wyniki głosowania, to można zapoznać się z nimi na stronach Sejmu (GŁOSOWANIE Nr 7 - POSIEDZENIE 20. Dnia 23-06-2006 Godz. 16:11; Pkt 19. porz. dzien. Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych):

Głosowało - 386 posłów, Większość bezwzględna - 194
Liczba otrzymanych głosów:

  • M. Serzycki - 207
  • J. Szymanek-Deresz - 52

127 posłów skreśliło wszystkie kandydatury

Z ubiegania się o urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zrezygnował przed głosowaniem w Sejmie Andrzej Lewiński, zgłoszony przez posłów Samoobrony (kandydat ten w głosowaniach w komicjach uzyskał największe poparcie). Kandydatura ministra Michała Serzyckiego został zgłoszona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”. Poniżej nota biograficzna nowego ministra:

Michał Serzycki – ur. 3 lipca 1971 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ukończył studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracji na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej. W latach 1998-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Ewidencji i Egzekucji Administracyjnej ds. Orzecznictwa i Egzekucji Administracyjnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, pełniące te funkcje, w latach 1998-2002 był członkiem: Komisji ds. przekazania obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych do ZUS oraz Komisji ds. wprowadzenia systemu komputerowego obsługującego ustawę o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Windykacji i Egzekucji Administracyjnej i Cywilnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola w Warszawie.

Zobacz również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>