Niebawem powołanie GIODO

Jak informowałem niedawno - zakończyła się już kadencja minister Ewy Kuleszy na stanowisku Generalnego Inspektora. W pkt. 19 porządku dziennego 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przewidziano w dniu 23 czerwca 2006 r. powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak się wydaje największe szanse na powołanie na to stanowisko ma Andrzej Lewiński (zgłoszony przez Klub Parlamentarny Samoobrona RP). W czasie głosowania w komisjach otrzymał on 19 głosów za przy braku sprzeciwu i 4 wstrzymujących się od głosu. Inni kandydaci to Michał Serzycki (17 za, 2 przeciw, 11 wstrzymało się, zgłoszony przez Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”), oraz Jolanta Szymanek-Deresz (za 5, przeciw 11, wstrzymujących się 10, zgłoszona przez grupę posłów Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej).

Oto sylwetki kandydatów (zobacz również druki nr 502 i 541):

Lista kandydatów na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

1. Andrzej Lewiński. – ur. 14 marca 1948 roku w Lubaniu na Pomorzu. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Odbył aplikacje sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Przed Okręgową Komisją Arbitrażową w Gdańsku zdał egzamin radcowski uzyskując tytuł radcy prawnego. W latach 2002-2003 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku prawo spółek. W latach 2004-2005 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo europejskie. Od 1990 roku rozpoczyna pracę w administracji państwowej. Pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. W latach 1991-1993 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W 2002 roku zostaje powołany na stanowisko Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Kadrowej w Spółce CIECH SA.W 2004 roku na własną prośbę rezygnuje z tego stanowiska miedzy innymi jako wyraz protestu na realizowany kierunek prywatyzacji Spółki. Od 1995 r. do dnia dzisiejszego prowadzi własną Kancelarię Prawną w Warszawie. W 1997 r. założył Polską Izbę Handlu pełniąc w niej funkcję Prezesa Zarządu do dnia dzisiejszego. Przewodniczy Komitetowi Handlu w Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest autorem wielu analiz i prac z zakresu prawa gospodarczego a szczególnie polityki handlowej. Jest autorem wielu publikacji i wykładowcą na wielu seminariach i kongresach.
Wykonując obowiązki zawodowe i podejmując działalność społeczną wykazywał się zawsze dużą fachowością zaangażowaniem i odpowiedzialnością za wykonywane zadania.

Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Genowefa Wiśniowska.

2. Michał Serzycki – ur. 3 lipca 1971 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ukończył studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracji na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej. W latach 1998-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Ewidencji i Egzekucji Administracyjnej ds. Orzecznictwa i Egzekucji Administracyjnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, pełniące te funkcje, w latach 1998-2002 był członkiem: Komisji ds. przekazania obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych do ZUS oraz Komisji ds. wprowadzenia systemu komputerowego obsługującego ustawę o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Windykacji i Egzekucji Administracyjnej i Cywilnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola w Warszawie.

Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Marek Kuchciński.

3. Jolanta Szymanek-Deresz – ur. 12 lipca 1954 r. W roku 1977 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej rozpoczęła pracę w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa. Następnie, po odbyciu aplikacji adwokackiej, wykonywała zawód adwokata, specjalizując się w problematyce ochrony dóbr własności intelektualnej i przemysłowej. Opublikowała w prasie specjalistycznej szereg artykułów dotyczących tej problematyki. Rzecznik prasowy Warszawskiej Rady Adwokackiej. W roku 1996 została członkiem Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji. Od stycznia 2000 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialna za sprawy prawne, od czerwca 2000 - szef Kancelarii Prezydenta RP. W ciągu 6 lat pracy w Kancelarii Prezydenta RP wielokrotnie występowała w imieniu Prezydenta RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, skutecznie broniąc zgodności ustaw z Konstytucją RP. Odpowiedzialna za inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP. Od roku 2005 posłanka na Sejm RP V kadencji.

Zgłoszona przez grupę posłów Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Ryszard Kalisz.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>