Spam przed sądem

Garść doniesień z frontu: w sprawie związanej z CPI - studentkę Annę K. sąd uniewinnił. Pokrzywdzony zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu, ze względu na argumentację znajdujące się w uzasadnieniu. Zapowiadana na dzisiaj rozprawa z udziałem Jarosława N. w charakterze obwinionego nie odbyła się, gdyż nadesłał faxem zwolnienie. Następny termin 24 lutego.

W poniedziałek zaś odbędzi się posiedzenie sądu w Warszawie spowodowane wnioskiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Na Rzecz Ustawy O Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12.04.2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...

[Polspam][Nospam-pl.net]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>