Wygrał XS4ALL!!! Można blokować spam!

Proszę Państwa! Zdarzyła się rzecz historyczna. Holenderski Sąd Najwyższy jako pierwszy w Europie sąd tej rangi wydał werdykt w sprawie związanej ze spamem. Sąd orzekł, że dostawca usług internetowych ma prawo zablokować "napływającą" do jego sieci niezamówioną korespondencję elektroniczną.

Sąd uznał, że firma XS4ALL ma wyłączne prawo do decydowania o swoich komputerach, transmisji danych i danych swoich klientów, a więc o swoim systemie komputerowym ("that XS4ALL has exclusive rights to its computer capacity, transmission capacity and customer base (its computer system)").

Druga strona (firma wysyłająca spam) powoływała się na wolność słowa, czego nie uznano za wystarczający powód, dla którego każdy mógłby wysyłać innym niezamówione komunikaty...

Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli komuś przysługuje wyłączne prawo i gdy ktoś narusza to prawo, to jest to działanie bezprawne (wiem jak to brzmi ;). Ograniczenie uprawnien beneficjenta prawa może nastąpić jedynie na podstawie przepisów i zdaniem sądu - prawo do wolności słowa (the right to freedom of speech) nie jest wystarczającym powodem by prawa wyłączne do systemu komputerowego ograniczyć.

Tak więc sprawa, w której pierwszy wyrok orzekł sąd okręgowy w Amsterdamie w dniu 7 marca 2002 roku została zakończona właśnie przed Sądem Najwyższym. Można blokować spamerów w Europie.

Jest szansa na to, że również Sąd Najwyższy w Polsce wypowie się w sprawie możliwości blokowania spamu przy okazji protestu wyborczego jaki złożył Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta (przepisy ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP mają zastosowanie także do inicjatywy ustawodawczej obywateli). Można mieć jedynie nadzieję, że Sąd Najwyższy w Polsce również potwierdzi prawo administratora do obrony swojej sieci przed wykorzystaniem jej przez spamerów.

[XS4ALL PressRelease][Abfab case]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>