Rozprawa antyspamowa w Białej Podlaskiej

Dnia 27 listopada 2003 roku do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wpłynął wniosek, na podstawie art. 27 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ukaranie Anny K, studentki, która zdaniem poszkodowanego rozsyłała niezamówioną informację handową w imieniu Centrum Promocji Informatyki.

Przypomnijmy, że w dniu 26 listopada 2003 roku Anna K. zeznawała jako świadek w podobnej sprawie przeciwko prezesowi firmy. W trakcie trwania rozprawy sąd ustalił wówczas, że wysyłanie informacji polecal jej ówczesny obwiniony Andrzej J. ale nie wskazywał adresów odbiorców. W świetle zebranego materiału dowodowego, na zgodny wniosek stron, sąd prezesa firmy od zarzucanego mu czynu uniewinnił, gdyż nie zostały wyczerpane znamiona podmiotowe czynu. Rozprawa w której obwinioną jest studentka Anny K. miała się odbyć dziś, tj. 3 lutego 2004 roku w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, VII Wydział Grodzki, sala rozpraw nr IV o godzinie 13.00. Jak na razie w Sieci nie znalazłem doniesień dotyczących przebiegu rozprawy...

[Polspam.com]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>