Rafał Trzaskowski nowym Michałem Bonim

Nowym ministrem właściwym w sprawach informatyzacji zostanie Pan Rafał Trzaskowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej. Wedle dostępnych komentarzy - resort administracji i cyfryzacji nie zostanie zlikwidowany. Wcześniej spekulowano, że wraz z rekonstrukcją rządu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zostanie połączone z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Kibicowałem MAiC dlatego, że w jednym ministerstwie połączono łączność z informatyzacją. Kłopot polega na tym, że do powstałego w listopadzie 2011 roku MAiC włączono sprawy związane z wyznaniami, a MSW przejęło wówczas rejestry publiczne. To osłabiło pozycję resortu administracji i cyfryzacji. Wraz z nowym ministrem skrót ministerstwa nie jest już nawiązaniem do imienia ministra. Nie powstał zapowiadany w swoim czasie "zespół stakeholderów", czyli zespół, w którym ścierać się miały różne "interesy" społeczne i biznesowe. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nadal nie została znowelizowana, chociaż dyskusja o notice and takedown toczy się od 2008 roku. Za to Minister Boni podjął temat zmian w przepisach o zbiórkach publicznych, który sygnalizowałem kilkukrotnie w dziale crowdfunding niniejszego serwisu. W istocie jednym z głównych zadań Ministra Boniego było przeciwdziałenie wstrzymaniu wypłaty Polsce pieniędzy z Unii Europejskiej na stworzenie polskiej e-administracji. Komisja Europejska wstrzymała pieniądze w związku z korupcją związaną z zamówieniami publicznymi. Wczoraj dowiedzieliśmy się o kolejnych zatrzymaniach i przeszukaniach związanych z tamtymi historiami - CBA i prokuratura nadal prowadzą swoje czynności.

Pytany dziś przez PAP o komentarz dotyczący zmiany na stanowisku ministra powiedziałem, że chociaż rozumiem i obserwuję duże projekty związane m.in. z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, uczestnicząc w spotkaniach w MAiC w dyskusjach o ochronie prywatności, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i będąc zaangażowany w parę jeszcze innych tematów, uważam, że z perspektywy obywatela dość istotnym jest poprawienie prowizorycznego, pozostawionego w szczątkowej postaci rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Z mojej perspektywy media społecznościowe nie są narzędziem dla administracji publicznej. Narzędziami do komunikowania się obywateli z państwem jest BIP i e-PUAP. Z tego ostatniego trudno obywatelom korzystać, w pierwszym nie publikuje się informacji w sposób wystarczający do śledzenia działania państwa.

O czym pisałem bezpośrednio po powstaniu MAiC? Można to znaleźć w tekście pt. Po środowiskowym spotkaniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji i zespołem ministerstwa sprzed dwóch lat:

W tym miejscu chciałbym zaadresować do nowego ministerstwa jeszcze jeden problem, którego - jestem o tym przekonany - ministerstwo jest świadome. Chodzi mi o Biuletyn Informacji Publicznej oraz jego "stronę główną". Wiadomo, że powstaje "centralny BIP", wiadomo, że Ministerstwo Gospodarki rusza ze swoimi serwisami do konsultacji społecznych, wiadomo, że tego typu prace trwają również w związku z ePUAP. Rozporządzenie w sprawie BIP jest wciąż "prowizorką", która - zgodnie ze znaną zasadą - utrzymuje się już kilka lat. Zostało wcześniej okrojone z przepisów, które były technicznie wadliwe, ale wówczas mowa była o potrzebie szybkiego znowelizowania tego rozporządzenia. Być może nadszedł już czas?

To, co ważne dla mnie z perspektywy "walki za anomią", to stworzenie sprawnego systemu obiegu dokumentów w rządzie, by ten system pozwalał na obsłużenie całego procesu stanowienia prawa - od prac przed legislacyjnych, przez tworzenie testu regulacyjnego, konsultacje publiczne (zatem to musi zakładać integrację z systemem publikowania informacji publicznej), tworzenie projektu przez legislatorów, prace w rządzie, przesłanie do Sejmu, prace w Senacie, przesłanie do Pana Prezydenta, do Trybunału Konstytucyjnego i do promulgacji przyjętego aktu w (elektronicznym) Dzienniku Ustaw. Takie prace nie są banalne i w poprzedniej kadencji Sejmu Minister Boni (wówczas jako szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera) wraz z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem współprzewodniczyli zespołowi zajmującemu się takim systemem obiegu dokumentów. Swoje prace prowadzi Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzą swoje prace, czego elementem było przyjęcie na początku roku programu "Lepsze regulacje 2015". Ostatnio sygnalizowałem zmianę Regulaminu Pracy Rady Ministrów (por. Kolejne kamienie milowe w walce z anomią...).

Dla mnie istotne jest walczenie z resortowością, tworzenie jednolicie, spójnie działającego zaplecza, wspierającego przejrzystością sprawność państwa. Istotne jest przy tym to, by państwo zapewniało ciągłość swojej pamięci, by informacje raz opublikowane nie znikały z BIP-ów, by informacje były publikowane w sposób, który pozwala każdemu zapoznać się z nimi. To zagadnienie, które rozwijałem w trakcie ministerialnych warsztatów. Przygotowałem raport, który zajmował się "technicznymi" aspektami konsultacji publicznych i - szerzej - komunikacji na linii obywatele-rząd. Tym starałem się zarażać innych w pracach Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w którym uczestniczyłem z ramienia Rady Informatyzacji. Starałem się też aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat projektowanej w UE reformie ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego (re-use).

W Sejmie znajduje się Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, który pojawił się tam w sierpniu tego roku. Celem projektodawców jest tu stworzenie mechanizmów oraz instrumentów umożliwiających wykorzystanie, rozwój i usprawnienie funkcjonowania ePUAP oraz wprowadzenie w przepisach dotyczących procedury administracyjnej rozwiązań, które zapewnią ułatwienie świadczenia e-usług. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez właściwego ministra. Innym jest wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na podmioty publiczne obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru w celu zamieszczenia go w katalogu usług na ePUAP, jak również udostępniania formularzy elektronicznych. Projekt przewiduje też stworzenie podstawy prawnej do nieodpłatnego rozporządzenia przez państwowe jednostki budżetowe prawami majątkowymi na dobrach niematerialnych w zakresie dotyczącym oprogramowania (programu komputerowego) opracowanego przez pracowników wskazanych w przepisie podmiotów w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy świadczonej na rzecz tych podmiotów.

W Sejmie znajduje się też Rządowy projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, którego celem jest zastąpienie dotychczasowego, restrykcyjnego podejścia do regulacji tej sfery aktywności obywateli.

To tylko niektóre z tematów resortu Administracji i Cyfryzacji, które są istotne z mojej perspektywy. Zobaczymy, jaką agendę przyjmie nowy minister. Kadencja Rady Informatyzacji, w której uczestniczę z rekomendacji Stowarzyszenia Internet Society Poland, dobiegnie końca w grudniu tego roku (na 10 grudnia planowane jest ostatnie posiedzenie Rady). Nowy minister będzie miał szansę powołać nową grupę doradców i zakreślić przed nimi własne oczekiwania.

Jak przeczytacie Państwo w informacji na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

Rafał Trzaskowski ma 41 lat. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Zajmował się tam sprawami związanymi z realizacją traktatów UE i regulaminem Parlamentu Europejskiego. Jest członkiem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, gdzie zajmuje się agendą cyfrową oraz przepisami o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Rafał Trzaskowski jest też wykładowcą akademickim, ma doktorat z zagadnień dotyczących działania UE. Obronił go na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest absolwentem Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Studiował także na Wydziale Filologii Angielskiej. Był na stypendium Instytutu Unii Europejskiej ds. Badań nad Bezpieczeństwem w Paryżu i na Uniwersytecie w Oxfordzie. Zna biegle angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski

Rafał Trzaskowski w trakcie jednego ze spotkań w MAiC na temat reformy prawa ochrony danych osobowych

Zdalne uczestnictwo europosła Rafała Trzaskowskiego w jednym z niedawnych spotkań w MAiC na temat reformy prawa ochrony danych osobowych.

We wstępie wspomniałem o wczorajszych zatrzymaniach, zatem wypada podlinkować do materiału Wiceprezes GUS zatrzymany przez CBA. Przeszukano mieszkanie wiceministra MSW. Przeczytacie tam Państwo, że CBA zatrzymało kolejne 18 osób podejrzewanych o korupcję, co ma związek ze śledztwem dot. zamówień na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendzie Głównej Policji. Wśród zatrzymanych są wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, pracownik Centrum Informatyki Statystycznej, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 15 przedstawicieli firm informatycznych. Przeszukano 48 firm i mieszkań. To dalszy ciąg historii, która ujrzała światło dzienne w 2011 roku.

Przeczytaj również:

Ministrowie się zmieniają, ale nadal trzeba robić swoje.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>