Rząd przyjął program "Lepsze regulacje 2015"

Uważam, że to bardzo dobra wiadomość, chociaż pewnie wielu uzna, że przyjmowane przez rząd programy nie zmieniają rzeczywistości. Ja wierzę, że ten może stanowić ważny element zmian w sposobie działania Rady Ministrów (oraz państwa). Nie raz sygnalizowałem na łamach serwisu, że "strona społeczna" bardzo zabiega o regulacje dot. konsultacji publicznych. Chodzi o to, by na podstawie przepisów ustawowych były zapewnione prawa obywateli w takim procesie, nie tylko o to, by taki proces był w ogóle umocowany w systemie powszechnie obowiązującego prawa. Dziś to regulamin pracy rządu o konsultacjach głównie wspomina, ale te regulacje skierowane są do rządu, nie dają praw obywatelom. Nie są powszechnie obowiązującym prawem. A program "Lepsze regulacje 2015"? Też nie jest powszechnie obowiązującym prawem, ale jest to krok na drodze w kierunku zapewnienia partycypacji obywatelskiej.

Informację o przyjęciu przez Radę Ministrów Uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lepsze regulacje 2015”, przedłożonej przez ministra gospodarki, można znaleźć na stronach Kancelarii Premiera. To prawda, że "szczególny nacisk zostanie położony na przepisy przyczyniające się do zmniejszania kosztów wykonywania działalności gospodarczej i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki", ale jest też szansa, że zaproponowane procedury będą mogły zadziałać również w innych sferach. Program zawiera m.in. postanowienia dot. usprawnienia procesu konsultacji społecznych przez m.in. opracowanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (system konsultacji on-line) oraz utworzenie portalu internetowego dla przedsiębiorców umożliwiającego im udział w pracach nad doskonaleniem regulacji. Uważni czytelnicy tego serwisu wiedzą, że aktywnie wspierałem proces tworzenia pilotażu tego systemu MG. Wiedzą też, że wspierałem Ministerstwo Sprawiedliwości w sferze udostępniania orzeczeń. A tak naprawdę zabiegałem bardzo silnie o to, by poszczególne resorty ze sobą współpracowały. Kiedy zatem przeczytacie Państwo, że rząd zgodził się na to, żeby wspierać:

ułatwienie dostępu do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów przez m.in. budowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie na bazie elektronicznych dzienników urzędowych, udostępnianie aktów prawnych (i ich projektów) w edytowalnej formie elektronicznej, a także publikowanie orzeczeń sądowych.

to musicie też wiedzieć, że na kwicie w sprawie tego projektu uchwały, który trafił na Radę Ministrów, przybito pieczęci kilku ministerstw oraz RCL. Że jest to "wspólny" projekt. Że przez to, że jest to "wspólny" projekt jest szansa, na to, że będzie potem wspierany i wdrażany przez różne resorty. A to krok na drodze do zmniejszenia, jeśli jeszcze nie zniesienia, silosowości.

W BIP Rady Ministrów można znaleźć Wykaz prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych. Tu zaś można przeczytać "istotę" rozwiązań przyjętych w projekcie:

Kontynuacja Programu Reformy Regulacji, którego celem jest stworzenie opartego na dowodach i stabilnego procesu zarządzania legislacyjnego oraz uproszczenie prawa i redukcja barier dla przedsiębiorczości. Program będzie zawierał wykaz działań, które należy podjąć, aby poprawić jakość tworzonego prawa (m. in. rozwój systemu ocen wpływu tworzonych regulacji, poprawa komunikacji z interesariuszami) oraz uprościć prawo obowiązujące (w tym redukcja obciążeń administracyjnych, kosztów dostosowawczych oraz innych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i kosztów ponoszonych przez obywateli w związku ze skomplikowanymi procedurami w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych).

"Opartego na dowodach". Prawie jestem szczęśliwy. Jeszcze aby tylko się to udało wdrożyć...

Więcej o programie i wcześniejszych pracach w MG na ministerialnej podstronie Tworzenie lepszego prawa. Jest też Projekt Programu „Lepsze Regulacje” na lata 2012-2015 w wersji przekazanej na Radę Ministrów (link do projektu Programu w wersji PDF).

Szkoda, że nie wstrzymałem się z publikacją wczorajszej urodzinowej notatki.

Ja wiem, że krytycy zaraz będą chcieli podlinkować tu te doniesienia prasowe na temat usunięcia z systemu prawnego wielu sądów. No, ale właśnie o to chodzi, by stworzyć systemowe możliwości unikania takich, kłopotliwych sytuacji. A żeby już w komentarzach nie trzeba było tego dawać, to podlinkuję sam:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Program lepsze regulacje

Z dokumentu który można znaleźć na stronie ministerstwa gospodarki dotyczącej programu "Lepsze regulacje"

Wymienione jest 20 ustaw bądź też nowelizacji jedną z nich jest "Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa" - czy ktoś wie gdzie można znaleźć szczegóły tych nowelizacji bądź wyłącznie tej jednej konkretnej ???

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>