Minister Michał Boni powołał Radę Informatyzacji IV kadencji

Rada Informatyzacji - teczkaMinister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni powołał skład Rady Informatyzacji nowej, czwartej już, kadencji. Rada Informatyzacji działa na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji. Od czasu pierwszej kadencji zmieniono nieco ustawę, a wraz z nią sposób powoływania i zadania stawiane Radzie.

Do ustawowych zadań Rady Informatyzacji należy obecnie (po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 17 czerwca 2010 roku; por. Opublikowano nowelizację ustawy o informatyzacji):

 • proponowanie i opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów stanowisk Rady Ministrów w sprawie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących spraw informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • opiniowanie projektu Planu oraz projektów rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji (chodzi o minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, a także Krajowe Ramy Interoperacyjności);
 • opiniowanie innych przekazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji raportów i innych opracowań dotyczących: a) potrzeb i postulatów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, b) zasad funkcjonowania rejestrów publicznych, c) zasad wdrażania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej oraz stanu ich realizacji, d) aktualnych rozwiązań technicznych mających zastosowanie w informatyzacji administracji, e) terminologii polskiej z zakresu informatyki.

Rada może też inicjować działania na rzecz informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Poza tym Rada Informatyzacji dysponuje pewnymi uprawnieniami w sferze wyrażania opinii na temat powoływania ekspertów zewnętrznych, jeżeli dokonanie czynności związanych z oceną wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć takich, jak projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu niebędące ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi, przykładowe oprogramowanie, albo inne przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, wymaga wiedzy specjalistycznej. W przypadku powołania takich ekspertów i uzyskania ich ekspertyz - przekazywane są one Radzie Informatyzacji do wiadomości. Rada może opiniować takie ekspertyzy.

Protokoły z ostatnich posiedzeń Rady dostępne są w BIP obecnego MSW, w dziale z dokumentami Rady.

Poniżej zaś przedstawiam powołany w zeszłym tygodniu skład Rady Informatyzacji IV kadencji (wraz z informacją o podmiocie rekomendującym do Rady):

 • prof. dr hab. inż. Mieczysław MURASZKIEWICZ - Przewodniczący, Politechnika Warszawska
 • dr Aleksander TARKOWSKI - Wiceprzewodniczący, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • dr Dominik BATORSKI, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Szczepan FIGIEL, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Krzysztof GŁOMB, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 • Józef HALBERSZTADT, Stowarzyszenie ISOC Polska
 • dr inż. Wacław ISZKOWSKI, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • dr hab. Leszek MACIASZEK, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek NIEZGÓDKA, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian NOGA, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Tomasz Zenon PASIKOWSKI, Ministerstwo Finansów
 • dr Ewa PERŁAKOWSKA, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • dr Grzegorz SIBIGA, Polska Akademia Nauk
 • Jakub SZULC, Ministerstwo Zdrowia
 • Katarzyna SZYMIELEWICZ, Stowarzyszenie ISOC Polska
 • dr inż. Jarosław TWORÓG, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Piotr WAGLOWSKI, Stowarzyszenie ISOC Polska (zob.: VaGla w składzie Rady Informatyzacji IV kadencji)
 • dr Hubert WAJS, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Iwona WENDEL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rada powoływana jest na dwuletnią kadencję. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, czyli - po ostatnich zmianach w strukturze rządu - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (właśnie została uruchomiona strona ministerstwa).

Przeczytaj również: Po środowiskowym spotkaniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji i zespołem ministerstwa.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ISOC PL

ISOC Polska wydaje mi się być mocno nadreprezentowane w Radzie, bazując szczególnie na ilości członków?

Minister wibiera spośród różnych rekomendacji

VaGla's picture

Stowarzyszenie Internet Society Poland, podobnie jak inne organizacje, uczelnie, izby gospodarcze, przedstawiło swoje rekomendacje, a decyzja o powołaniu tych czy innych rekomendowanych należała do ministra. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przedstawiło takie rekomendacje, że i w ich przypadku minister zdecydował się na powołanie trzech rekomendowanych przez Centrum nowych członków Rady.

Za to przed nowelizacją ustawy rzeczywiście były "parytety". Miało być tylu z uczelni, tylu z tytułem naukowym, tylu ze stowarzyszeń, a tylu z izb gospodarczych. Nowela ustawy to zmieniła i kogo spośród różnych rekomendowanych powoła minister, to już wyłącznie zależy od niego.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Podsumowanie dokonań rady poprzedniej kadencji, Twoje plany

Gdzie mógłbym znaleźć podsumowanie dokonań Rady poprzedniej kadencji?

Pierwsze wypowiedzi nowego ministra, wg. GW:

- Dlatego najważniejszym projektem, jaki muszę wdrożyć jest "sprzątanie stajni Augiasza" - przekonywał min. Boni. Nie precyzował jednak, co dokładnie trzeba posprzątać. - Do połowy lutego powinniśmy stworzyć raport otwarcia - tłumaczył. Zapowiedział też stworzenie nowego Planu Informatyzacji Państwa oraz dokumentu, pokazującego cele resortu.

zdają się przekreślać całkowicie jej przydatność? Czy to nie jest kolejne miejsce, służące pudrowaniu rzeczywistości i stwarzania pozorów działania?

Jakie są Twoje plany na kolejną kadencję? Jak zamierzasz ocenić przy zamknięciu swojej kadencji, czy te plany zostały zrealizowane?

Pewnie

VaGla's picture

Pewnie Ci to, Ser, nie wystarczy, ale obok o tym napisałem. Mam zamiar robić to, co przez ostatnie 15 lat (niezależnie od tego, czy w Radzie (tej czy innej), czy poza nią). Jak ocenić czy mi dobrze szło? Może zapytam Ciebie za dwa lata "jak mi poszło".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Audyt

Fajnie by było, gdyby Rada zleciła mi audyt swoich dokonań, ale nie poznałem jeszcze nikogo, kto lubi być audytowany. Dodatkową trudnością jest to, że Rada nie ma budżetu.

Może w prywatnej rozmowie przekonasz Ministra, że taki audyt by się przydał? Jeśli nie sam audyt, to podejmuję się ocenić ten audyt :)

Rada Informatyzacji przez

Rada Informatyzacji przez III kadencje puszczała tylko bąki, zatem w IV kadencji też będzie puszczać bąki...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>