VaGla w składzie Rady Informatyzacji IV kadencji

Wręczenie powołania w skaład RIPrzed chwilą opublikowałem informację, że Minister Michał Boni powołał Radę Informatyzacji IV kadencji. Wszedłem w skład tej rady, a to z rekomendacji Stowarzyszenia Internet Society Poland. Podobnie było w przypadku powołania do Rady I kadencji, chociaż teraz ustawowe zadania Rady są nieco inne (przedstawiłem je w tekście na temat powołania Rady IV kadencji). Rada też wspiera innego ministra. Wcześniej był to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, teraz zaś Minister Administracji i Cyfryzacji. W obu jednak przypadkach chodzi o ministra właściwego ds informatyzacji, chociaż ministerstwo tego ostatniego jest w fazie "instalacji".

Chociaż powołanie nastąpiło z datą 16 grudnia, to nowopowołani otrzymali dokumenty powołujące w skład Rady w czasie dzisiejszego, inaugurującego jej prace, posiedzenia. Rozpoczęła się zatem kadencja lat 2011-2013.

Jak powiedział dziś Minister Boni: ponieważ Rada Informatyzacji ma za zadanie opiniowanie projektów legislacyjnych organów Unii Europejskiej, a także krajowych projektów legislacyjnych - potrzebne jest stworzenie filtru, który pozwoliłby "wyłapywać" informacje na temat tych prac. Mam nadzieje, że prowadzony przeze mnie serwis będzie w tym pomocny. W najbliższej perspektywie czeka nas nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Rada włączy się też w prace nad Planem Informatyzacji Państwa.

Ja zaś dodatkowo będę chciał wnieść swój krytyczny, ale - mam nadzieję uczciwy - wkład w prace nad nowopowstałą stroną internetową ministerstwa. Na razie przesłałem ministerstwu treść swojego listu do Pana Prezydenta, w którym zwracam uwagę na problemy z godłem Rzeczypospolitej (na dziś uruchomionej stronie MAC orzeł przedstawiony jest w barwach nienarodowych, ale to nie jedyny problem). Będę chciał zatem wspierać te prace, które dotyczą problemów prawnych związanych z działaniem internetowych serwisów administracji publicznej, jak problemy związane z działaniem Biuletynu Informacji Publicznej, problemy prawnoautorskie, problemy związane z funkcjonowaniem prawa prasowego, problemy dostępności (w tym accessibility).

Na nagraniu powyżej minister Michał Boni mówi o nowej stronie ministerstwa.

W dziale re-use nie raz wyrażałem swoje zdanie na temat możliwości ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego przez innych. Skoro z czasem strona MAiC ma być wzorcowym serwisem administracji publicznej (a - mam nadzieję: z czasem może uda się stworzyć jeden serwis dla całej administracji rządowej, by łatwo się w nim wyszukiwało informacje, by informacje były adekwatne, by nie trzeba było za każdym razem tworzyć nowej strony, gdy powstanie lub zlikwidowane zostanie nowe ministerstwo), to będę zabiegał w Radzie o to, by serwisy rządowe w sposób łatwy nadawały się do ponownego wykorzystania. Zobaczymy, czy się uda.

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni wręcza Piotrowi Waglowskiemu dokumenty powołujące w skład Rady Informatyzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni wręcza Piotrowi Waglowskiemu dokumenty powołujące w skład Rady Informatyzacji.

Resort Administracji i Cyfryzacji będzie się teraz koncentrował na czterech obszarach (chociaż - poza projektem nazywanym przez min. Boniego "sprzątaniem Stajni Augiasza" - minister zdefiniował tych projektów znacznie więcej). Te cztery obszary to:

  • informatyzacja
  • prawo i procedury
  • otwarty rząd
  • budowa społeczeństwa cyfrowego

W ostatnim roku częściej niż posiedzenia Rady Informatyzacji (działającej przy MSWiA) odbywały się spotkania "internautów" z min. Bonim jako szefem doradców strategicznych premiera (praktycznie co tydzień) oraz samym premierem (por. dział poświęcony Rejestrowi Stron i Usług Niedozwolonych niniejszego serwisu). Rada Informatyzacji spotyka się z mniejszą częstotliwością, ale jej prace trwają również między posiedzeniami. Pracy jest wiele, a - zgodnie z deklaracja Ministra Boniego - poza samymi posiedzeniami członkowie Rady będą mogli włączać się indywidualnie również w inne prace ministerialne.

Jeśli będę działał niewłaściwie, to Stowarzyszenie Internet Society Poland może mi cofnąć rekomendację i moje członkostwo w Radzie wygaśnie.

Przeczytaj również: Wsparcie dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju internetu w Polsce.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Poczekamy, zobaczymy.

Tymczasem - gratulacje :). Oby Pana słuchano :).

Gratuluję!

Cieszę się że jest Pan w radzie. Mam nadziej że zrobi Pan dużo dobrego dla całej Polski. Śledzę Pańskie poczynania już od dłuższego czasu i pokładam duża wiarę w Pański osąd i dobrą wolę.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>