Ministrowie za dostępnością i przeciwko wykluczeniu cyfrowemu

zdjęcie linowego mostu Carrick-a-Rede BridgeNiedawno zakończyła się w Rydze (Łotwa) konferencja "ICT for an inclusive society". Uwieńczeniem konferencji było podpisanie Deklaracji Ministerialnej dotyczącej działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Podczas konferencji poruszano również zagadnienia eDostępności, problem wykluczenia ludzi starszych, ICT a różnorodność kulturowa, alfabetyzm cyfrowy, wyrównywanie luki geograficznej w zakresie wykorzystania ICT...

Strona konferencji dostępna jest w języku angielskim w ramach portalu Unii Europejskiej: ICT Riga, 11-13 June 2006. Tam również udostępniono Ministerialną deklarację (PDF w języku angielskim, 7 stron)

Ze strony polskiego rządu deklarację podpisał Minister Grzegorz Bliźniuk. Na stronie MSWiA wyjaśniono cel deklaracji:

Celem Deklaracji jest przygotowanie przyszłych działań Unii Europejskiej w tym zakresie oraz przygotowanie do przyjęcia w 2008 r. „Europejskiej Iniciatywy na rzecz eIntegracji” (ang: „European Initiative on eInclusion”), o której mowa w Inicjatywie „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (ang. „i2010 – a European Information Society for Growth and Employment”).

W deklaracji zwracam uwagę na punkt 25:

Promoting and ensuring accessibility of all public web sites by 2010, through compliance with the relevant W3C common web accessibility standards and guidelines. Calling upon the private sector to do likewise, to consider accessibility principles from the outset of the web development process, and to develop the appropriate authoring tools and software.

Cóż można dodać. Niebawem światło dzienne ujrzą nowe strony Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gdy tylko było to możliwe - zwracałem uwagę osobom odpowiedzialnym za przygotowanie tych stron na problematykę dostępności (w szczególności na przygotowanie zasobów zgodnie z zasadami WAI). Problematykę tę opisaliśmy również z Władysławem Majewskim w artykule Dostępność polskich witryn administracji publicznej (który ukazał się drukiem jako: "Prosto, przejrzyście i wygodnie", w Raporcie specjalnym Computerworld: IT w sektorze publicznym, kwiecień 2004, str. 16.).

W kontekście konferencji warto zapoznać się z komentarzem serwisu Out-law. Tam m.in odesłania do brytyjskiej regulacji the Public Contracts Regulations 2006, czyli prawa zamówień publicznych, gdzie wprost przewidziano, że jeśli przygotowuje się specyfikację techniczną zamawiający winien w niej uwzględnić - jeśli to możliwe - kryteria dostępności:

When laying down technical specifications (...) a contracting authority shall, wherever possible, take into account accessibility criteria for disabled persons or the suitability of the design for all users.

W Polsce obowiązuje nowatorska - na skalę europejską - ustawa o informatyzacji (Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), a w niej przepisy dotyczące "neutralności technologicznej państwa" (co ma związek z dostępnością). Na podstawie tej ustawy wydano rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które doczekało się wyjaśnień ze strony MSWiA, chociaż wątpliwości pozostały... Zmiany wymaga również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, ze względu ja jego niedoskonałości.

Jednym zdaniem: jest jeszcze sporo do zrobienia, by administracja publiczna była dostępna dla obywateli drogą elektroniczną.

Przeczytaj również:

Oraz felietony:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

dostępność w SiWZ

ksiewi's picture

Zacytowany w out-law fragment angielskiej ustawy to bezpośrednia implementacja art. 23 Dyrektywy 2004/18 regulującej zamówienia publiczne:

Article 23 Technical specifications
1. ... Whenever possible these technical specifications should be defined so as to take into account accessibility criteria for people with disabilities or design for all users. ...

Obowiązek dokonywania zamówień publicznych uwzględniajacych kryterium dostępności dotyczy zatem nie tylko stron WWW. Kryterium to powinno być brane pod uwagę w każdym zamówieniu.

u nas urzedy sa cyfrowo wykluczone, nie spoleczenstwo

nawet nie ma badan ile w Polsce jest urzedow, ktore na wejsciu digitalizuja pisma i dalej obsluguja je wylacznie elektronicznie. Ile ministerstw, urzedow centralnych oraz samorzadow korzysta z systemu wsparcia obiegu dokumentow tego nie wie nikt, nawet ministerstwo ktore odpowiada rzekomo za informatyzacje. Jesli zatem niepodzielnie rzadzi w urzedach papier to pytanie jakiego rodzaju cyfrowym wykluczeniem powinnismy sie zajmowac w Polsce - wykluczeniem obywateli czy wykluczeniem urzednikow? Ciekaw jestem ilu ministrow w Polsce ma podpis elektroniczny i z niego korzysta? Ile urzedow wydaje decyzje administracyjne w postaci elektronicznej?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>