Oskarżony o znieważenie sędziów i rzecznika

Krakowska prokuratura oskarżyła 48-letniego Zbigniewa K. o znieważenie piętnaściorga sędziów i Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem internetu. Prokuratura uznała, że oskarżony publicznie znieważył, za pomocą środków masowego przekazu, funkcjonariuszy publicznych oraz organy konstytucyjne, a także pomówił sędziów oraz RPO w środkach masowego przekazu.

Gazeta.pl za PAP: "Według prokuratury, mężczyzna na swojej stronie internetowej od 2003 do 2005 roku znieważał sędziów z krakowskich sądów okręgowego i apelacyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Zbigniew K. zetknął się ze znieważanymi sędziami przy okazji własnej sprawy cywilnej."

Oskarżony nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Cóż. Wszystkie serwisy cytują tę samą depeszę PAP. Niestety nie udało mi się zdobyć większej ilości informacji. Nie trafiłem też na stronę (ani jej archiwalia), na której miał znieważać Zbigniewa K. sędziów i rzecznika. Gdyby jakiś archeolog sieciowy dokopał się do tej strony to proszę o sygnał. A tu jeszcze strona BIP Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód.

Kodeks karny (wybór):

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis Art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>