Piotr Waglowski powołany do Rady Informatyzacji

Tablica Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ludwik Dorn, powołał mnie (tj. autora niniejszego serwisu) z dniem 14 sierpnia 2006 roku w skład Rady Informatyzacji. Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji działającym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Komunikat na stronie MSWiA:

Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) z dniem 14 sierpnia 2006 r. Ludwik Dorn, Wiceprezes Rady Ministrów, powołał Piotra Waglowskiego w skład Rady Informatyzacji, spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki.

Piotr Waglowski został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Informatyzacji przez Stowarzyszenie Internet Society Poland.

Wobec wygaśnięcia członkostwa w Radzie Informatyzacji prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza (por. Co się stało w Radzie?) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprosił stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów na członka Rady Informatyzacji. Zarząd Internet Society Poland przedłożył Premierowi Dornowi moją kandydaturę, która w zeszłym tygodniu została przyjęta. Rada została powołana do życia 20 maja 2005 r. na dwuletnią kadencję. Będę jej członkiem do końca kadencji, tj. do maja 2007 roku. Zdaje się, że będę najmłodszym spośród 21 członków Rady :)

Na podstawie art. 17 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do zadań Rady Informatyzacji należy:

1) opiniowanie projektu Planu oraz projektów rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) przygotowywanie, z własnej inicjatywy, na wniosek lub we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz właściwymi organami administracji rządowej, propozycji lub rekomendacji w zakresie:

a) minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności dotyczących wykazu systemów operacyjnych oraz języków programowania, dla których albo w których powinno być udostępniane oprogramowanie umożliwiające komunikowanie się z systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych, formatów wymiany danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących wykorzystywanych w wymianie danych w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi,

b) minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, w szczególności dotyczących doboru i konstrukcji cech informacyjnych,

c) tłumaczenia na język polski norm lub innych dokumentów normalizacyjnych, istotnych dla ustalania wymagań, o których mowa w lit. a i b;

3)wyrażanie opinii, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji albo z własnej inicjatywy, w sprawach istotnych dla rozwoju standardów i technologii informatycznych oraz możliwości lub potrzeby ich stosowania w administracji publicznej lub gospodarce.

Plan informatyzacji na rok 2006 został już przyjęty, część rozporządzeń również było przedmiotem obrad - rekomendacji Rady. Teraz trwają pracę nad Planem Informatyzacji na lata 2007-2010 (por. Czekając na Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010).

Dokumenty związane z dotychczasowymi pracami Rady Informatyzacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Do rady zostałem powołany z rekomendacji Internet Society Poland, zatem warto napisać kilka słów o tej organizacji:

Internet Society (ISOC) propaguje rozwój Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Do ISOC należy większość światowych pionierów Internetu. Oddziały ISOC działają w 150 krajach. W ramach Internet Society działają Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które od zarania określają podstawowe standardy techniczne Internetu. Oddziały ISOC działają w 150 krajach i regionach świata. Internet Society Poland - jako oddział narodowy stowarzyszenia - realizując swoje cele kieruje się m.in. zasadami otwartego dostępu do internetu, otwartych standardów sieci internet, ochrony prawa do prywatności jego użytkowników, liberalizacji działalności gospodarczej w internecie. Hasło Internet Society brzmi: "Internet jest dla każdego" (Internet is for everyone).

Internet Society Poland wydało niedawno kilka stanowisk związanych z informatyzacją, w tym:

Stowarzyszenie ISOC Polska zwróciło również uwagę na konieczność wykorzystywania przez organy administracji publicznej otwartych formatów zapisu i przesyłania danych zarówno w kontaktach z obywatelami, jak i w wewnętrznych systemach administracji, podnosząc, iż tylko w pełni udokumentowane i otwarte formaty oraz standardy zapewniają równość obywateli w dostępie do informacji i usług udostępnianych przez administrację, dają równe szanse wszystkim producentom oprogramowania, dają też pewność, że dane stworzone dziś będą odczytywalne po kilku latach.

W tym duchu również ISOC Polska zaangażowane było w uzyskanie informacji publicznej na temat protokołów telekomunikacyjnych używanych przez KSI Mail i program Płatnik, zwracało również uwagę na próby ustawowego umocowania monopolu pojedyńczych firm informatycznych w dziedzinie elektronicznej (np przez internet) obsługi kontaktów pomiędzy obywatelem a instytucjami publicznymi (por. List otwarty do Posłów w sprawie obserwowanej próby ustawowego umocowania monopolu...).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Pogratulować...

... I owocnego radzenia życzyć pozostaje.

Zobaczymy :)

VaGla's picture

Dziękuje uprzejmie. Ja jestem tylko jednym z 21 członków Rady, poza tym powołanym w połowie jej kadencji. Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, zwłaszcza wobec słów niedawnego przewodniczącego Rady, prof. Tadeusiewicza, wobec rezygnacji którego zostałem powołany. A powiedział on w wywiadzie dla Serwisu Samorządowego PAP: "Najbardziej uciążliwe jest to, że kompetencje przypisane Radzie Informatyzacji są niejasne, a jej rola w procesie stanowienia norm i standardów informatyzacji nie jest dobrze określona. Obecnie Rada opiniuje projekty różnych rozporządzeń i innych aktów prawnych przygotowywanych przez urzędników Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, jednak potem te same akty prawne są wywracane do góry nogami podczas uzgodnień międzyresortowych. Po tych uzgodnieniach ostateczne wersje aktów prawnych nie są już Radzie przedstawiane nawet w celach informacyjnych, tylko są podpisywane i wprowadzane w życie."

Słowa te ówczesny przewodniczący Rady wypowiedział, gdy było jeszcze Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W marcu tego roku prof. Tadeusiewicz złożył dymisję. Zobaczymy jak to będzie. Być może nauczę się czegoś nowego o działaniu administracji publicznej.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

welcome to the jungle:)

Gratulacje Potrze, to dobry znak na przyszlosc, ze dopusza sie do cial doradczych nowe pokolenie ekspertow. Powodzenia.

jednak jestem najmłodszy... ;)

VaGla's picture

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski, który został powołany niedawno do Rady to również rocznik 1974 i również absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ukończył wydział rok przede mną). Tylko Pan Minister jest z kwietnia, a ja z maja. Zatem jestem najmłodszym członkiem RI. ;)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Serdeczne gratulacje

Faktycznie byś nie był jak były Premier RP... Miałem okazję z nim porozmawiać kiedyś w samolocie i pięknie zakreślał przyszłość informatyczną polski...

Gratulacje

Gratuluję i życzę owocnej działalności!

GRATULACJE

pawel chlodny's picture

No to juz oficjalnie moge zlozyc Ci Vagla szczere gratulacje. Mam nadzieje, ze ukladziki oraz niekompetencje ludzi z jakimi przyjdzie Ci wspolpracowac nie zraza Cie do dzialania. Bywalo gorzej ;) Jeszcze raz gratulacje i powodzenia. Trzymam kciuki.

Wiesz Pawle sam, że ja

VaGla's picture

Wiesz Pawle sam, że ja jestem jeszcze młodym i niedoświadczonym adeptem. Tak więc nie będę oceniał kompetencji innych z mojej pozycji. Pożyjemy - zobaczymy. Liczę po prostu, że się czegoś nauczę pośród osób, które potrafią poszczycić się dorobkiem znacznie przewyższającym moją felietonistyczną pisaninę :)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

ciekaw wiec jestem

pawel chlodny's picture

Twoich wrazen z posiedzen i opinii na temat dzialania naszej administracji o ile bedziesz chcial i mogl sie nimi dzielic. Mlodym adeptem powiadasz.. hmm a co powiesz o decydentach, ktorzy z internetem maja do czynienia wylacznie podczas czytania poczty elektronicznej? Ostatnio natknalem sie na informacje, ze w Estonii, 75% odpowiednikow naszych PITow wysylana jest via internet z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Byc moze w Polsce wszystko jest w porzadku a jedynie przesladuje nas historyczny pech ;)

Członkowie Rady Informatyzacji

VaGla's picture

Nie jest tak, że Członkowie RI to tylko z poczty elektronicznej potrafią korzystać (zresztą nie wiem czy o nich myślałeś Pawle pisząc o "decydentach"). Poniżej tylko wybrane inforamcje z dostępnych w Sieci na temat członków Rady. Powołanie do Rady w takim składzie uważam za duże wyróżnienie:

Dr Zbigniew Olejniczak
Przewodniczący Rady Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Od roku 2002 uczestniczy w realizacji Systemu Informacyjnego SYRIUSZ, który zastąpi eksploatowany SI PULS. Jest jednym z autorów koncepcji homologacji systemów informatycznych. Laureat nagrody im. Marka Cara w 2004 r.
Rudolf Borusiewicz
Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, Wiceprzewodniczący Rady NFZ. Pierwszy prezes Ogólnopolskiego Klubu Nauczycieli Informatyki przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (w latach 1987-1990)
Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej (Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych), Członkek Komitetu Informatyki PAN, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Specjalności: algorytmy rozproszone, sieci teleinformatyczne, systemy rozproszone, systemy z rozproszoną pamięcią współdzielną
Dr Jan Maciej Czajkowski
Przewodniczący Komisji Unii Metropolii Polskich ds Społeczeństwa Informacyjnego i Statystyki Ogólnej, Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Informatyki. Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.
Janusz Dygaszewicz
Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Grzegorz Fiuk
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2005 - 2006: p.o. Dyrektora Departamentu ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów.
Krzysztof Głomb
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”. Laureat nagrody „Kryształowej Brukselki” (rok 2002) - nagrody ministra nauki i informatyzacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie realizacji innowacyjnych projektów europejskich oraz Nagrody im. Marka Cara (rok 2003) - wyróżnienia za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju informatyki w polskiej administracji publicznej.
Prof. dr hab. inż. Adam Grzech
Instytut Informatyki Technicznej, Politechnika Wrocławska. Specjalność elektronika i telekomunikacja. Obronił rozprawę doktorską "Metody identyfikacji globalnej systemu teleinformatycznego". Od 1977 roku prowadził zajęcia dydaktyczne we wszystkich formach dydaktycznych z zakresu informatyki, teleinformatyki, systemów informatycznych, systemów i sieci komputerowych.
Dr Marek Hołyński
Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI i członek Zarządu Głównego Towarzystwa. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie grafiki komputerowej, doktoryzował się w 1975 roku w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. Od wczesnych lat siedemdziesiątych zajmował się grafiką komputerową. W roku 1976 wydał jedną z pierwszych w Europie książek na ten temat (Sztuka i komputery, Omega 1979). W latach osiemdziesiątych był profesorem informatyki w Massachusetts Institute of Technology oraz na Uniwersytecie Bostońskim. Dyrektor ds. rozwoju strategicznego w firmie ATM S.A. w Warszawie. w 2004 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Telewizji Polskiej SA ds. Nowych Technologii.
Dr inż. Wacław Iszkowski
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Od 1993 roku jest Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN. W latach 1972–1991 był adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. W latach 80. był redaktorem w piśmie „Informatyka”. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1993 i 1995 został laureatem nagrody Info-Star w kategorii propagowanie informatyki. W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużony dla Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dr inż. Jerzy Krawiec
Dyrektor Wydziału Spraw Obronnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Zbigniew Krzywicki
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, członek rady nadzorczej Radia Białystok SA.
Płk dr inż. Lech Kwiatek
Komendant Centrum Informatyki i Łączności MON. Przygotował rozprawę doktorską w zakresie matematycznego modelowania systemu rozpoznania wojskowego (1990, doktor nauk wojskowych). Również jako pułkownik prowadził działalność projektową i naukowo-badawczą w obszarze technologii informatycznych i ich wykorzystania w procesach dowodzenia, kierując jako główny projektant jednym z największych przedsięwzięć informatycznych w WP obejmującym budowę Zautomatyzowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia SZ RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Lądowych.
Dr Anna Laszuk
Kierownik Centrum Ośrodka Informacji Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Prof. dr hab. Jan Madey
Profesor w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Informatyki PAN, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Pełnił wiele funkcji w Uniwersytecie Warszawskim: był m.in. współtwórcą i wieloletnim dyrektorem Instytutu Informatyki, prodziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a także Prorektorem. Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także został wyróżniony “Award of Excellence” przez firmę IBM, tytułem Człowieka Roku 2003 przez redakcję Teleinfo oraz nagrodą im. Marka Cara.
Tomasz Nowakowski
Powołany 16 listopada 2005 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rocznik 1974, prawnik, ukończył również Międzynarodowe Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poiters (Francja). Asystent, a następnie doradca Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministra Jarosława Pietrasa (od 1 marca 1997 do 18 listopada 2001), Dyrektor Departamentu Obsługi Komitetu Integracji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (od 19 listopada 2001 do 5 maja 2004), Sekretarz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej do 15 listopada 2005 r.
Piotr Szczucki
Sekretarz Gminy Opole Lubelskie
Paweł Tomczak
Dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP. Od 1996 w Związku Gmin Wiejskich, zaangażowany w realizację szeregu projektów szkoleniowych i doradczych dla samorządu terytorialnego. W ZGW zainicjował prace związane z propagowaniem idei społeczeństwa informacyjnego.
Dr inż. Jarosław Tworóg
Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej (aparatura mikrofalowa) i ma za sobą 25 lat pracy na stanowiskach technicznych i kierowniczych w telekomunikacji i elektronice. W latach 1980 – 89 był pracownikiem naukowym PW specjalizując się w projektowaniu i miernictwie aparatury mikrofalowej. Z pozycji dyrektora technicznego dużych spółek telekomunikacyjnych kierował budową sieci telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, przewodowych i bezprzewodowych. W latach 1996 – 2001 był członkiem zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej. Dyrektor Centrum Transferu Technologii PW. Jest założycielem i koordynatorem Centrum Zaawansowanych Technologii „TIFORA”.
Piotr Waglowski
autor niniejszego serwisu
Dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski
Doradca Prezesa ds. Informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Matematyk, informatyk, ekonomista, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych ukończył w Charkowskim Instytucie Inżynieryjno-Ekonomicznym. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie organizacji i zarządzania. Obecnie kierownik Zakładu Matematyki i Informatyki na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej oraz Doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informatyki. Za zasługi dla rozwoju polskiej normalizacji 29 listopada 2004 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi. Pracownik naukowy wielu uczelni wyższych.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Skrot myslowy...

pawel chlodny's picture

Zbyt chyba splycilem poprzedni komentarz wiec spiesze z wyjasnieniem.
Jak wiadomo rada jest po to aby radzic. W skladzie Rady Informatyzaji, ktora byles uprzejmy nam przedstawic widze kilka znajomych nazwisk,
o ktorych wiem, ze sa to osoby kompetentne w swoich dziedzinach.

Ta "trudna" wspolpraca o ktorej wpomnialem odbywac sie bedzie (o ile wogole) na lini rada - ministerstwa, patrz wypowiedz prof. Tadeusiewicza.

pozdrawiam

Gratz!

Maciej Miąsik's picture

Gratulacje Piotrze! Czy nominacja ta dokonała się dzięki Twoim specjalnym zabiegom w tym temacie, czy też jest efektem ubocznym Twej znakomitej działalności?

Były zabiegi: zostałem zgłoszony przez ISOC Polska :)

VaGla's picture

Były zabiegi polegające na tym, ze zgodziłem się na kandydowanie i wobec tej zgody Zarząd ISOC Polska zgłosił moją kandydaturę, odpowiadając w ten sposób na zaproszenie Ministra opublikowane w serwisie MSWiA. O innych zabiegach nic nie wiem.

Rada Informatyzacji, jak ją widzę, jest właśnie organem doradczym, ale niesie to za sobą pewne konsekwencje, tj. samoistnie nie ma mocy sprawczej. Przyjęła szereg rekomendacji, które w środowisku Internet Society wywołują spore dyskusje-kontrowersje. Jest nią przykładowo rekomendowanie ECDL jako "standardu kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji dla urzędników publicznych", jest też "głosowanie przez portal internetowy" w Planie informatyzacji na 2006 rok - jak rozumiem w wyborach powszechnych - co przeze mnie jest wciąż oceniane jako spore zagrożenie dla demokratycznych wyborów (por. Wybory przez internet - kto to rozgrywa?? oraz Znów o głosowaniu przez internet...).

Rada składa się z 21 osób:

  • pięciu pracowników administracji rządowej
  • jednego pracownika Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  • dwóch pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  • pięć osób reprezentujących stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • trzech pracowników jednostek naukowych w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki,
  • dwie osoby reprezentujące izby gospodarcze
  • trzy osoby, w tym co najmniej jedną posiadającą stopień naukowy albo tytuł naukowy, reprezentujące stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki.

Ja zaś do Rady zostałem powołany w ramach tej ostatniej "puli", czyli jako reprezentant stowarzyszenia. Minister właściwy ds informatyzacji po prostu dokonał wyboru spośród zgłoszonych kandydatur. W ten sposób Internet Society Poland zyskało reprezentanta w Radzie, jednak zdaje sobie sprawę, że jedna osoba nie jest w stanie skutecznie objąć umysłem całej złożoności tematyki, która związana jest z szeroko pojętą informatyzacją. W ostatnim tygodniu przygotowywaliśmy się np. do uruchomienia sporego projektu szkoleniowego dotyczącego podpisu elektronicznego (bo udział w Radzie nie oznacza, że zrezygnuję z działalności zawodowej). Ten temat (podpis elektroniczny) jest naprawdę bardzo skomplikowany, a przecież stanowi jedynie fragment większej całości. Innymi słowy liczę na to, że będę potrafił na forum Rady prezentować stanowiska wypracowywane w ramach środowiska Internet Society Poland, a także np. tego serwisu. Stąd też liczę na to, że uda mi się zaktywizować czytelników do merytorycznego komentowania doniesień.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Gratulacje, mam nadzieje,

Gratulacje.

Mam nadzieje, że uda Ci się zmienić coś na lepsze w tym kraju.

Gratulacje!!!

Wielcem rad ze stara maksyma: wlasciwy czlowiek na wlasciwym miejscu jednak funkcjonuje w tym dziwnym kraju, gdzie zalatwia sie ludzi "rzutem teczka" i/lub etykietka "czerwonych guru spoleczenstwa informacyjnego".

Dlatego ciesze sie niepomiernie ze do Rady trafiaja ludzie tacy jak Pan nie tylko madrzy ale i mlodzi, ktorych obydwie rafy nie dotycza.

A ja mam nadzieje ze dzieki

A ja mam nadzieje ze dzieki takim ludziom jak Pan Piotr Rada nie bedzie fasadowa przybudowka do tzw ministra ds. informatyzacji.

Gratulacje

Ja również gratuluję, i życzę powodzenia.

=============================================
Rem tene, verba sequentur

Serdeczne gratulacje!!

Piotrze - w ramach swojego serwisu wykonujesz kawał niebywale dobrej roboty. Dobrze, że ktoś zaczął to wreszcie doceniać! Powodzenia!! Czekamy na "relacje" z prac Rady. :)

Trzymam kciuki VaGla!

Powodzenia!! :)

Gratulacje i powodzenia :)

Tomir's picture

Żebyś tam tylko miał jakiś wpływ na decyzje, a nie służył tylko poprawie samopoczucia "wiedzących lepiej".

;)

Gratuluje "pobicia" innych kandydatow i zycze owocnej pracy w Radzie Informatyzacji.

[wazelina detect]
W koncu odpowiednia osoba na prawie odpowiednim miejscu, ktorej uda sie zrobic porzadek w naszych realiach zwiazanych z informatyzacja
[/wazelina]

:>

Ja nie wiem czy byli inni kandydaci ;>

VaGla's picture

Nie jest powiedziane, że jacyś inni byli. Być może było tak, że Internet Society Poland jako jedyne stowarzyszenie odpowiedziało na zaproszenie premiera przedkładając moją kandydaturę i dlatego premier nie miał "jak inaczej wybrać" :) Dowiem się pewnie jutro.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Pewnie byli..

nie musisz byc az taki skromny ;)

;)

Kokietuje ;)

Gratulacje

Ja równiez gratuluję, cieszę się, że taka osoba będzie w Radzie. Obecność u boku np. Marka Hołyńskiego jest też na pewno dużym wyróżnieniem. Liczę na informacje - tutaj na blogu - o działaniu Rady i sytuacji jaka w niej panuje. Mam również nadzieję na Twoją dużą aktywność i walkę z "monopolami" (Płatnik, Windows i reszta). Pracy jest bardzo wiele, potrzeba jednak ludzi z inicjatywą, którzy w końcu coś zmienią w informatyzacji tego kraju. Życzę Ci, abyś ty był taką własnie osobą.

Piotrze - może jedną z

Piotrze - może jedną z pierwszych rzeczy jakie tam zrobisz, to nakłonienie Ministerstwa, zeby zainwestowali w nieco lepszą stronę internetową Rady, bo to co oebecnie jest na bip'ie to ... szkoda nawet komentować. POWODZENIA

Gratuluje :)

Michał Poselt's picture

Gratuluje :)

to... że teraz lepiej "Nam" będzie... czy jak ?:)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>