Rada Ministrów przyjęła Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006

etykieta z gaśnicyPodczas obrad w dniu 1 sierpnia Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006. Zadaniem planu jest koordynacja, realizowanych przez podmioty publiczne, projektów informatycznych. Chodzi o stworzenie spójnego, w skali krajowej oraz europejskiej, systemu usług on-line w administracji publicznej.

W notatce prasowej po Radzie Ministrów czytamy:

Plan zakłada, że w najbliższych latach informatyzacja państwa przyczyni się do:

  • racjonalizacji wydatków publicznych na informatyzację w administracji,
  • stworzenia państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli.

Integracja i usprawnienie działalności administracji publicznej powinna doprowadzić do uzasadnionego wydawania pieniędzy na informatyzację. W tym celu należy ustalić, jakie bariery prawne ograniczają rozwój usług administracji świadczonych za pośrednictwem drogi elektronicznej oraz opracować strategię wprowadzania zmian. Plan wymienia także, które usługi publiczne świadczone dla obywateli i przedsiębiorców mogą być realizowane drogą elektroniczną. Są to np.: umawianie wizyt lekarskich, głosowanie przez portal internetowy, pośrednictwo pracy, przekazywanie danych statystycznych lub celnych, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych lub VAT. Na poprawę sytuacji będzie miało wpływ uproszczenie procedur administracyjnych, opracowanie wspólnych standardów komunikacji i wymiany danych, a także wprowadzenie systemów ponadresortowych w postaci np. centralnego repozytorium dokumentów (elektroniczne archiwum). Należy także zapobiegać zbędnemu powielaniu działań w administracji. Realizacja planu ma przyczynić się do upowszechniania świadczenia usług przez administrację drogą elektroniczną oraz podniesienia zaufania społeczeństwa do elektronicznej formy komunikowania w sprawach urzędowych.

Ponadto plan doprecyzowuje program działań dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jego realizacja ma służyć upowszechnieniu i ułatwieniu dostępu do technologii teleinformatycznej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu, m.in. przez obniżenie cen za korzystanie z niego. Ponadto należy promować wśród obywateli oraz przedsiębiorców korzyści wynikające ze stosowania technologii teleinformatycznych.

W tym roku będą kontynuowane prace nad budową systemów teleinformatycznych. Chodzi o projekty systemów ponadsektorowych: e-PUAP, STAP, CEPiK oraz sektorowych: e-DEKLARACJA, PESEL 2, e-PORTAL.

Do końca roku zostanie opracowany Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Przeczytaj również:

Doniesienia na podobny temat gromadzę w dziale informatyzaja.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>