Nowy członek Rady Informatyzacji

Wobec wygaśnięcia członkostwa w Radzie Informatyzacji pana prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na podst. art. 17 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprosił stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, do zgłaszania kandydatów na członka Rady Informatyzacji. Jednocześnie "z puli ministerialnej", 20 lipca minister powołał nowego członka Rady. Został nim Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

MSWiA poinformowało, że na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) dnia 20 lipca 2006 r. Ludwik Dorn, Wiceprezes Rady Ministrów, powołał Tomasza Nowakowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na członka Rady Informatyzacji.

Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji działającym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Powołanie kolejnego członka Rady Informatyzacji ("z puli organizacji społecznych") jeszcze przed nami.

Doniesienia na podobny temat gromadzę w dziale informatyzaja.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>