System e-POLTAX na rozbiegu

Pieczęć Ministra Finansów16 sierpnia ma ruszyć pierwsza faza projektu e-POLTAX w ramach informatyzacji administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów wprowadza nową formę kontaktu z podatnikami - przyjmowanie i obsługę deklaracji i innych dokumentów podatkowych w formie elektronicznej. Na początku możliwość przesyłania deklaracji będą miały największe firmy. Minister podpisał stosowne rozporządzenia.

Rzeczpospolita: "Podatnicy wiedzą już, jakie warunki techniczne muszą spełnić oraz jakich formalności dokonać, aby elektronicznie rozliczać się z fiskusem. Minister finansów 11 sierpnia podpisał pięć rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ordynacji podatkowej, które regulują zasady przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. "

Chodzi m.in. o następujące rozporządzenia (ja dotarłem do trzech rozporządzeń i dwóch załączników, tak więc nie wiem czy chodzi o 3 czy też o 5 rozporządzań, o których pisze Rzeczpospolita):

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF 0.6 MB)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (PDF 203 KB)
    • Załącznik: Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej (ZAW-E1)(PDF 0.9 MB)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (PDF 190 KB)
    • Załącznik: Zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną (ZAS-E) (PDF 505 KB)

Więcej informacji na temat e-POLTAX w dziale "Systemy informacyjne/e-Poltax" na stronach Ministerstwa Finansów i w udostępnionym pliku PDF (486 KB)

Z komunikatu Ministerstwa Finansów:

W pierwszej fazie projektu, zaproszenie do korzystania z systemu, Ministerstwo Finansów kieruje do około 7,5 tys. podmiotów, których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro. Będą one mogły skorzystać z tej możliwości na zasadzie dobrowolności.

Od 16 sierpnia br.* system e-POLTAX umożliwi przesyłanie dwóch wzorów formularzy: PIT-4 (dla pracodawcy odprowadzającego miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy za swoich pracowników) oraz PIT 8-A (deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym). Proces wdrażania usług elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych rozpoczyna się od dokumentów prostych w formie, które nie wywołują skomplikowanych czynności prawnych. Kolejne będą dołączane zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Ministerstwo Finansów.

Stopniowe wdrażanie systemu e-POLTAX pozwoli na przetestowanie a następnie wybór takich rozwiązań, które zapewnią elektroniczny sposób komunikacji z administracją podatkową wszystkim podatnikom.

Podatnicy będą mogli przesłać deklarację za pośrednictwem nowego portalu, który niebawem zostanie uruchomiony pod adresem https://e-poltax.mf.gov.pl.

Równolegle trwają jakieś prace nad zestandaryzowaniem podpisu elektronicznego wykorzystywanego do składania deklaracji w przyszłości w systemie e-POLTAX (być może spośród trzech możliwych format ten będzie wykorzystywał oparty o XML standard XAdES (ETSI TS 101 903))

Przeczytaj również:

Podobne doniesienia gromadzę w dziale podatki niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Dz. U. nr 146, poz. 1060-1062

VaGla's picture

Gazeta Prawna: "W Dzienniku Ustaw nr 146 z 2006 r., poz. 1060-1062 znalazły się trzy rozporządzenia ministra finansów do ustawy zmieniającej Ordynację podatkową. Rozporządzenia te są konieczne do tego, żeby uprawnieni podatnicy mogli rozliczać się z fiskusem drogą elektroniczną."

Przeczytaj również w sąsiednim wątku: Uwagi PIIT do projektów rozporządzeń Ministra Finansów
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>