Uwagi PIIT do projektów rozporządzeń Ministra Finansów

W dniu 11 sierpnia 2006 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Ministrowi Finansów swoje stanowisko w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących e-deklaracji. Według PIIT w przedstawionych projektach rozporządzeń "nie widać żadnych istotnych powiązań z systemem" określonym m.in przez ustawę o informatyzacji czy przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wspomina się również inne ustawy....

Uwagi PIIT dotyczą:

Konkluzja PIIT:

W przedstawionych projektach rozporządzeń nie widać żadnych istotnych powiązań z systemem określonym przez akty wykonawcze oparte o UIDPRZP i ustawy zmienione przez nią. W szczególności nie widać związków projektowanej regulacji z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie struktury i sposobu sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz warunków organizacyjno-technicznych ich doręczania.

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dostępna jest na stronach PIIT w formacie PDF

Screenshot BIP Ministerstwa Finansów

Zrzut ekranu Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (część, w której prezentowane są projekty rozporządzeń). Myślę, że dałoby się to poprawić niewielkim nakładem pracy. Obecnie niezwykle trudno korzystać z tak "udostępnionego" internetowego publikatora. Być może to jedynie mój problem, gdyż powinienem korzystać z innej przeglądarki? Czy rzeczywiście?

Co do braku powiązań z systemem kreowanym przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji, niedawno wskazywałem na podobną sytuację w przypadku rozporządzenia Ministra Zdrowia (Minister Zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia związanego z dokumentacją medyczną, por. Informatyzacja, akty wykonawcze, delegacje i ich konstytucyjność)...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>