Mamy nową strategię budowania społeczeństwa obywatelskiego, która zastąpiła starą strategię

Doszukałem się w tym problemów związanych z internetem i pomyślałem, że warto odnotować, że 4 listopada rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. Z okazji podjęcia nowej uchwały - przestanie obowiązywać Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013.

Projekt strategii dostępny jest online: Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia... (PDF). Ma 65 stron. W tym dokumencie przywołano m.in. dane na temat liczby projektów aktów prawnych skonsultowanych przez administrację publiczną z sektorem pozarządowym w 2006 r. Konsultacje prowadzono w różnych formach i na różny sposób, a ze strategii dowiedziałem się, że zbadane instytucje w 35,3% udostępniały projekty dokumentów w internecie. Brawo. Aż się boje pomyśleć jakie moglibyśmy uzyskać wyniki w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, gdybyśmy np. do systemu prawnego wprowadzili mechanizmy skutecznego dochodzenia praw np. w sferze udostępniania informacji i możliwości wtórnego jej wykorzystania. Nie ma zgodnych ze standardami dostępności informacji w Biuletynie Informacji Publicznej? Bach! Kara. Byłoby nagle wielu obywateli (więcej nawet, gdyby zamiast kary dla urzędnika dało się uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla obywatela!). W każdym razie mamy strategię. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się z tej okazji notatka, a w niej czytamy:

Realizacja Strategii ma zwiększyć uczestnictwo obywateli w życiu publicznym, bo od niego zależy dynamika rozwoju instytucji obywatelskich, w tym silnych organizacji pozarządowych.

Zgodnie ze Strategią, wzrost zaangażowania i aktywności obywatelskiej powinien nastąpić w wyniku realizacji edukacji obywatelskiej, która ma zapewnić ludziom wiedzę i umiejętności konieczne do świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym, w tym np. w wyborach parlamentarnych. Strategia zakłada również wsparcie i promocję obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. przez udział w debatach publicznych lub konsultacjach społecznych w sprawach ważnych dla kraju, regionu i społeczności lokalnej.

Wsparcie powinny otrzymać także instytucje pozarządowe. Potrzebne są działania służące przede wszystkim podnoszeniu kwalifikacji pracowników pozarządowych i wolontariuszy oraz wzmocnieniu stabilności finansowej i organizacyjnej tych instytucji. Konieczne jest wsparcie inicjatyw umożliwiających rozwój wolontariatu i filantropii.

Strategia kładzie szczególny nacisk na wzmacnianie rodziny i wspólnoty lokalnej. Dlatego promuje inicjatywy zapobiegające powstawaniu warunków sprzyjających wykluczeniu społecznemu np. wskutek przemocy domowej, uzależnień i ubóstwa materialnego. Zachęca do wspierania inicjatyw wzmacniających więzi społeczne i lokalną solidarność społeczną.

W dokumencie zwraca się także uwagę na potrzebę wsparcia liderów społecznych (tzn. aktualnych i potencjalnych pracodawców) oraz przedsiębiorców uwzględniających w swojej działalności biznesowej interesy społeczne, ochronę środowiska i relacje z różnymi grupami interesów (tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu).

Strategia będzie finansowana ze środków krajowych (budżetów: państwa i samorządów terytorialnych) oraz zagranicznych (Unii Europejskiej i innych źródeł). Strategia jest w całości zgodna ze Strategią Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2015.
Przestanie obowiązywać Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013.

Trzeba przy tym przyznać, że w ministerstwach też się uczą nowych sztuczek - skonstatowałem to przy okazji pisania poprzedniego tekstu, tj. Transpozycja dyrektywy o retencji danych - kolejna próba. Poniżej screenshot z Acrobat Readera:

Screenshot pokazujący próbę zapoznania się z Programem prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury w I półroczu 2008 roku
Screenshot pokazujący próbę zapoznania się z Programem prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury w I półroczu 2008 roku. Nie dość, że jest to zeskanowana bitmapa, która włożona została do pliku PDF, ale jest to jeszcze bitmapa obrócona, by utrudnić nie tylko osobom niewidomym, które mogłyby skorzystać z narzędzi udźwiękawiających, ale również by utrudnić przeglądanie planu prac legislacyjnych ludziom widzącym... Link zaś w swej treści ma zaszytą informację: "program prac legislacyjnych ministra trasnportu w i polroczu 2007 roku". Chce mi się płakać. Tak, wiem. W Acrobacie można "obrócić kartkę", a w pamięci można mieć cały czas, że nie ma ministerstwa transportu (nota bene - po zmianie ministerstwa i po zmianie strony internetowej z tej okazji - przestały działać linki do materiałów wcześniej opublikowanych w Sieci; por. Teraz znowu likwidują ministerstwa i ich serwisy internetowe).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>