spam

Stanowisko UOKiK do założeń ustawy antyspamowej

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikuję stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przygotowanego przez Ministra Transportu i Budownictwa projektu założeń do ustawy o spam i spyware.

Kaczki - aniołki i postępowanie w sprawie znieważenia Prezydenta

Prokuratura w Elblągu rozpoczęła postępowanie, które dotyczy publicznego znieważania prezydenta Polski. Jeszcze nie wiadomo, czy zostaną postawione zarzuty elbląskiemu internaucie - 50-letniemu Aleksandrowi, renciście. Rozsyłał on do ludzi spam (oto przykład na spam inny niż komercyjny), w którym - wedle doniesień - znajdowały się "kaczory aniołki", kaczki z napisem "A teraz pocałujcie mnie w kuper".

Wymuszą oglądanie reklam

Obraz kontrolnyJeśli w społeczeństwie informacyjnym ważnym źródłem powszchnego bogactwa jest informacja, to są siły, które chciałyby blokować bezpłatny dostęp do przeróżnych treści. Są też próby uzyskania kontroli nad uwagą odbiorców, w szczególności chodzi o to, by musiał wysłuchać tego, co ktoś inny ma mu do przekazania. W tradycyjnym społeczeństwie (tym, którego nie nazywano informacyjnym) wolność słowa oznacza również prawo do niesłuchania, gdy się nie jest zainteresowanym. Być może ktoś zechce kiedyś tę zasadę zmienić.

Regulaminy świadczenia usługi i netykieta

Netykieta, prawo, regulaminy, powiadomienia...
Ciężko walczyć ze spamem i wirusami, ale można już zaobserwować jakąś praktykę operatorów w tym względzie. Czy można abonentowi odciąć dostęp? Czy można wymierzyć mu karę finansową? Czy abonent ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej (a zwłaszcza konto systemowe)? Sieć pełna jest oprogramowania typu malicious software (malware), codziennie pojawiają się nowe konie trojańskie, wirusy. A przecież jeszcze jest kwestia języka używanego w prywatnej korespondencji… Prywatnej.

Lovely Spam w Gdańsku

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spieszę donieść, że już za 3 godziny odbędzie się spotkanie poświęcone problematyce niechcianej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną - „SPAM, SPAM, lovely SPAM…”. Gospodarzem spotkania jest Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta*...

Sala Plenarna Sejmu z tamtych latJak zapewne część z Państwa wie - na stronie Sejmu dostępne są stenogramy z posiedzeń. Jak czytam na stronie: "Elektroniczna postać Sprawozdania Stenograficznego jest wiernym zapisem przebiegu posiedzenia. Tekst Sprawozdania jest dostępny nie później niż następnego dnia roboczego po posiedzeniu". Postanowiłem sprawdzić jak często na sali sejmowej padają różne słowa, niektóre zaś ze stenogramów znikają, chociaż jednocześnie ktoś odnotowuje okrzyki z sali i oklaski...

PIIT negatywnie o założeniach ustawy o spamie i spyware

O czym informowałem wcześniej - Ministerstwo Transportu i Budownictwa rozpoczęło proces konsultacji, dotyczący założeń do ustawy o spamie i spyware. Sporo o tym piszę w dziale "spam" niniejszego serwisu. Tym razem pragnę odnotować stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie tego dokumentu, a stanowisko to jest delikatnie mówiąc - negatywne.

Spam to delikatna materia regulacji

Jak informowałem niedawno – kierownictwo resortu transportu i budownictwa (dawniej infrastruktury) przyjęło wstępne założenia do nowej ustawy. Założenia są nadal ogólne i uważam to za przejaw odpowiedzialności ze strony pracujących nad tym materiałem urzędników. Chodzi o to, że w przypadku takiej ustawy będziemy manipulować przy bardzo delikatnej sferze aktywności ludzkiej, która to sfera – możliwość komunikowania się – należy do podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela.

Założenia ustawy o spamie i spyware

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa już niebawem zostaną opublikowane przyjęte wczoraj przez kierownictwo resortu założenia do nowej ustawy mającej walczyć ze spamem (niechcianą korespondencją przesyłaną elektronicznie) i oprogramowaniem szpiegującym (spyware). Warto uruchomić dyskusję na temat tych założeń, których fragment poniżej.

Gdańsk: Spotkanie w sprawie spamu

»
2006-04-20 14:00

W związku z kończącym się Miesiącem Przeciwdziałania Oszustom, a także ogólnej potrzebie informacji na temat spamu, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na spotkanie poświęcone problematyce niechcianej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną - „SPAM, SPAM, lovely SPAM…”, które odbędzie się 20 kwietnia 2006, o godzinie 13:00.